Sier opp 100 ansatte

Fall i kullprisene og forventet vanskelige markedsutsikter fremover har skapt en alvorlig situasjon for Store Norske.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet har derfor gått grundig igjennom tre ulike driftsalternativer med sikte på å kunne ta ut det kullet som er lettest tilgjengelig med et minimum av kostnader og som kan
sikre fortsatt drift.

100 må bort

Det anbefalte driftsopplegget er oppfaring og produksjon i panelene D10 og I1 i Svea Nord og B4 i Lunckefjell. Foreløpig er det forutsatt normal drift i Gruve 7, blant annet på grunn av de forpliktelsene Store Norske har til kulleveranser til energiverket i Longyearbyen. I prosessen videre gjøres det en isolert vurdering av Gruve 7 i forhold til lønnsomhet.

‐ Forslaget til driftsopplegg innebærer store kostnadskutt og bemanningsreduksjoner i størrelsesorden 100 ansatte. Hele organisasjonen vil bli berørt, opplyser adm. direktør Per Andersson i Store Norske Spitsbergen Kulkompani i en pressemelding.

Skal diskutere finansieringen

‐ Det anbefalte driftsopplegget ble drøftet med de tillitsvalgte i selskapet i dag. Forslaget skal behandles i et ekstraordinært styremøte mandag 24. november. Dette skal danne fundamentet for videre diskusjoner med bank og eier for å finne finansieringsløsninger som vi er helt avhengige av, sier Andersson.