Selger halvparten av BA Gjenvinning

AF Gruppen har inngått avtale om salg av 50 % av aksjene i selskapet BA Gjenvinning AS til Gunnar Holth Grusforretning AS.

Publisert Sist oppdatert

Avtalen ble inngått onsdag 21. mai. BA Gjenvinning har 12 ansatte og omsatte i 2013 for 28 millioner kroner.

BA Gjenvinning er en bedrift som har spesialisert seg på foredling og gjenbruk av tungt, mineralsk basert riveavfall som betong og asfalt. Virksomheten ble startet på Grønmo i Oslo i 1995.

Selskapets mobile avdelinger utfører gjenvinning ute på prosjekter for ulike oppdragsgivere. Det er ofte i forbindelse med større riveprosjekt at utførende entreprenør velger ombruk av de foredlede masser på stedet, gjerne fordi miljøkonsekvensene totalt sett blir best på denne måten.

BA Gjenvinning arbeider aktivt med myndigheter og organisasjoner for å utvikle gjenvinning av tungt BA avfall innenfor vedtatte lover og normer. Et mål for selskapet er å stoppe ulovlige fyllinger for blant annet unngå spredning av miljøskadelige stoffer.