Illustrasjon fra Statens vegvesen.
Illustrasjon fra Statens vegvesen.

Seks vil planlegge og prosjektere Rogfast

Norconsult har levert det laveste tilbudet. Selskapet vil ha drøyt 85 mill. kroner for å planlegge og prosjektere vei, tunneler og konstruksjoner for Rogfast.

Publisert Sist oppdatert

Oppdraget omfatter planlegging og prosjektering av E39 Rogfast fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn kommune.

- Dette er et stort oppdrag og en viktig milepæl for Rogfast. Jeg er godt fornøyd med at vi fikk så mange som seks tilbydere, og at det er store og velrenommerte firma som har levert tilbud, sier prosjektleder Tor Geir Espedal.

Disse seks vil planlegge og prosjektere Rogfast:
1. Norconsult AS, 85.033.122 kroner
2. Multiconsult AS, 99.655.400 kroner
3. Sweco Norge AS, 111.785.873 kroner
4. Cowi AS, 122.405.950 kroner
5. AF Mott Macdonald Norge AS/Geoconsult Zt Gmbtt, 144.398.924,65 kroner
6. ÅF Norge AS, 349.000.000 kroner

Signering før sommeren

Statens vegvesen skal nå evaluere tilbudene, og det er ventet at kontrakt kan signeres før sommerferien starter. Selskapet som får kontrakten skal lage forprosjekt, konkurransegrunnlag (tegninger og skildringer), og byggeplan (arbeidstegninger og data for bygging).
Arbeidet inkluderer også planlegging og prosjektering av tunnelarmen til Kvitsøy. I tillegg er det snakk om planlegging og prosjektering av dagsoner i Randaberg, på Kvitsøy og på Bokn. Planlegging og prosjektering av massedeponi Mekjarvik sør, på Kvitsøy, i Arsvågen og i området Knarholmen er også en del av kontrakten som er lyst ut. På Bokn er det i tillegg en opsjon på planlegging og prosjektering av kryss ved Knarholmen, kryss på Austre Bokn og en del støytiltak mellom kryssene.

Verdens lengste

E39 Rogfast består av en ca. 27 km lang tunnel mellom Harestad i Randaberg og Laupland i Bokn, en rundt fire kilometer lang tunnelarm til øya Kvitsøy, samt kryss og vei i dagen i de tre kommunene. Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.