Scania leder EU-forskning på konvoier

Scania er utpekt til å lede et treårig europeisk forskningsprosjekt med mål å utarbeide et system for innføring av datamaskinstyrte kjøretøykonvoier på veiene.

Publisert Sist oppdatert
I forskningsprosjektet COMPANION med budsjett på 5,4 mill. euro, der EU bidrar med 3,4 mill, skal deltakerne finne praktiske løsninger for fremtidens konvoykjøring.
 
I tillegg til Scania deltar disse i prosjektet: Volkswagen Group Research, KTH, tyske Oldenburger Institut für Informatik, spanske IDIADA Automotive Technology, nederlandske S&T Corporation og den spanske transportbedriften Transportes Cerezuela.
 
Gevinstene ved mindre luftmotstand er godt dokumentert. I løpet av de to siste årene har Scania kjørt konvoier der produsenten har spart opp til 5 % på drivstofforbruket i dagens trafikk ved lavere luftmotstand.
 
- Vi håper å øke bevisstheten i Europa om de store fordelene med å kjøre i konvoi, sier Sven-Åke Edström, sjef for Scanias chassisutvikling.

 

Store mengder data

Prosjektet skal se på mulighetene for å bruke et standardisert informasjonssystem der lastebilførerne kan få informasjon om hvor de skal møte andre lastebiler for å danne konvoier av biler som skal samme vei samtidig. Systemet skal kunne komme med flere forslag til konvoidannelser, ut fra blant annet værforhold, trafikk, leveringstider samt kjøretøyenes vekt og hastighet.
 
Det skal forskes på hvordan informasjon kan gjøres lettest tilgjengelig for sjåførene, og hvordan og hvor konvoiene skal dannes og oppløses. Prosjektet skal også undersøke hvordan felles regler innen EU kan utformes for å tillate lastebilkonvoier der bilene kjører tett etter hverandre. Kortere avstand mellom bilene gir større drivstoffbesparing.
 
Dette forutsetter at bilene i konvoien er koblet sammen i et trådløst kommunikasjonssystem der datamaskiner styrer bilene. Et slik konvoisystem skal demonstreres i sin helhet i Spania av IDIADA og Transportes Cerezuela på offentlig vei høsten 2016.
 
- Det er en stor fordel å ha de som skal bruke systemet med fra starten, slik at vi kan ta med deres synspunkter, sier Magnus Adolfson, sjef for intelligente transportsystem hos Scania.