Satser på de mest lønnsomme prosjektene

Regjeringen vil ha et utbyggingsselskap for vei på plass så fort som mulig.

Publisert Sist oppdatert

- Vi legger opp til at et interimsselskap blir opprettet høsten 2014. Utbyggingsselskapet vil dermed kunne være operativt med planlegging og utbygging av konkrete riksveiprosjekter snarest mulig etter etableringen i 2015.

Det sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringen la frem en proposisjon for Stortinget 14. mai, der etableringen av et utbyggingsselskap for vei er en av sakene.

Mer konkurranse

Samferdselsdepartementet har siden regjeringsskiftet i 2013 arbeidet med å legge til rette for flere større reformer i transportsektoren.

På veisiden har det vært fokus på etableringen av et utbyggingsselskap, mens man på jernbanesiden arbeider mot en omorganisering av Jernbaneverket og NSB for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur. Det skal også legges til rette for mer konkurranse.

Mer helhetlig utbygging

Reformarbeidet er godt i gang, med etableringen av utbyggingsselskapet i front. Selskapet skal, ifølge Høyre-Frp-regjeringen, bygge ut mer helhetlig enn i dag, gi mer effektiv ressursbruk og sørge for større satsing på de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene.

Samferdselsdepartementet skal arbeide videre med innhold og størrelse på oppstartsporteføljen, en innretning på finansiering og andre vilkår for selskapet. Interimsselskapet vil være en viktig samarbeidspartner for departementet i arbeidet med å forberede etableringen av utbyggingsselskapet. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem for Stortinget onsdag 14. mai, foreslår regjeringen å bevilge 100.000 kroner i egenkapital til interimsselskapet.