Risa-direktør Trond V. Tvedt mener at Statens vegvesen ikke trenger å gå igang med den ny kostbar anbudsrunde, men skrive kontrakt med Risa - etter å ha fått ettersendt manglende dokumentasjon.
Risa-direktør Trond V. Tvedt mener at Statens vegvesen ikke trenger å gå igang med den ny kostbar anbudsrunde, men skrive kontrakt med Risa - etter å ha fått ettersendt manglende dokumentasjon.

Risa: - Signer med oss og spar 20 mill.

Risa-direktør Trond Viding Tvedt mener at Statens vegvesen ikke trenger å lyse ut Sømmevågen-prosjektet på nytt, men ganske enkelt kan inngå kontrakt med Risa.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen avviste de tre laveste tilbudene på bygging av firefelts vei i Sømmevågen og til Stavanger lufthavn, Sola, og valgte det høyeste fra Kruse Smith Entreprenør og Bjelland AS. Tilbudet som ble valgt var nesten 20 millioner kroner dyrere enn det laveste tilbudet som kom fra Risa.

De tre laveste tilbudene ble avvist på grunn av manglende dokumentasjon. Det som manglet var en såkalt forpliktelseserklæring på underentreprenørers kapasitet og kunnskap til å levere betongarbeider til entreprisen.

Les saken: Vraket de tre laveste tilbudene

To valg

Risa, og Stangeland Maskin som sto bak et av de andre avviste tilbudene, klaget avgjørelsen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Nylig kom Kofa med sin konklusjon og de ga Risa medhold: også Kruse Smith Entreprenør og Bjelland AS' tilbud burde vært avvist av samme grunn - de manglet nemlig forpliktelseserklæring på asfaltarbeider.

Les også: - Bør utlyses på nytt

Statens vegvesen mener nå de har to valg.

- Vi kan velge å skrive kontrakt med entreprenøren som er innstilt, eller vi kan avvise de også og utlyse arbeidet på nytt, slik Kofa anbefaler, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Øivind Kommedal.

Kan spare 20 mill.

Adm. dir. i Risa AS mener imidlertid at det finnes et tredje alternativ: Nemlig å skrive kontrakt med Risa og spare 20 millioner kroner.

- Ser at du (...)  ikke nevner muligheten til å underskrive kontrakt med Risa som et av alternativene. Det er beklagelig men vi forventer at dere også vurderer den muligheten (...) og at dere dermed kan spare 20 MNOK på prosjektet, skriver Tvedt til Kommedal i en epost AT.no har fått tilgang til.

Tvedt mener at dette kan gjøres fordi Kofa i sin uttalelse viser til at oppdragsgiver har rett til å be om ytterligere opplysninger etter at tilbud er gitt. Dermed kunne Statens vegvesen ganske enkelt ha bedt om forpliktelseserklæring i etterkant, godkjent Risas tilbud og skrevet under.

- Den forpliktelseserklæringen er klar den, om de vil se den, sier Tvedt til AT.no.

Forhandlingsforbud

Tidligere har Statens vegvesen avvist at det er mulig å innhente slike opplysninger i etterkant.

- Risa var ikke kvalifisert

- Hadde regelverket vært slik, hadde vi gjort det. Vi skulle gjerne tatt den telefonen. Men det er noe som heter forhandlingsforbud, og her er reglene strenge. Det er en veldig snever grense for hva man kan supplere etter at et tilbud er gitt, . 

Spekulerer ikke

Seksjonsleder i Statens vegvesen Øivind Kommedal ønsker ikke å spekulere i andre mulige løsninger enn de to han har skissert opp ovenfor.

- Vi konkluderer neste uke, og før det ønsker ikke jeg å spekuler i andre løsninger. Jeg forholder meg til det juristene sier, sier Kommedal til AT.no.

Risa-direktør Trond Viding Tvedt ønsker ikke å spekulere i hva Vegvesenet kommer til å gjøre, men mener det er viktig at reglene i fremtiden blir klarere.

- Det viktigste for oss er å klargjøre konkurransereglene. For bransjen må det være tydelig og klare retningslinjer for hva slags dokumentasjon som kreves, sier Tvedt. 

Les tidligere artikler om saken:

Risa klager på vraking Vraket de tre laveste tilbudene Risa klager på vraking - Risa var ikke kvalifisert - Vilkårlig av Statens vegvesen - Bør utlyses på nytt

Tilbudsåpningen: Vrakingen:  Klagen:  Vegvesenets svar:  Risas reaksjon:   Kofa: