Risa klager på vraking

Risa hadde det laveste tilbudet, men ble vraket. Nå har Rogalands-entreprenøren sendt skriftlig klage til Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Ved tilbudsåpning i forbindelse med riksvei 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen, hadde Risa det billigste tilbudet.

Men Statens vegvesen endte likevel opp med å innstille det dyreste av de fire tilbudene som kom inn som nummer én fra jobben, nemlig fra Kruse Smith Entreprenør og Bjelland AS.

Det har Risa nå bestemt seg for å klage på.

- Kunne spart nær 20 mill. på én samtale

Årsaken til Vegvesenets avgjørelse var at Risa, Vassbakk og Stol AS og Stangeland Maskin ikke hadde lagt ved tilstrekkelig dokumentasjon med sine tilbud. Det som konkret manglet var en såkalt forpliktelseserklæring fra underentreprenører om at de har forpliktet seg til å gjøre jobben.

Les saken her: Vraket de tre billigste tilbudene

- Hvorfor tok ikke Statens vegvesen kontakt med oss og etterlyste en slik enkel erklæring? Det ville tatt oss ti minutter å levere en slik, og det hadde spart skattebetalerne for nærmere 20 millioner kroner. Samtlige av de store politiske partiene hadde utbygging av veinettet som en sentral sak. Det kan umulig være slik de ønsket at pengene skulle brukes, sier en oppgitt adm. direktør i Risa AS, Trond V. Tvedt. 

Kommunikasjonsproblemer

I en pressemelding oppgir Risa at det kunne vært bygget ca. 20 km gang- og sykkelvei for pengene som nå brukes ekstra fordi det manglet en erklæring.

Risa mener Statens vegvesen har kommunisert utydelig at de krevde en forpliktelseserklæring der underleverandøren på betongarbeider forplikter seg til å levere i tråd med det volum og kvalitet som oppdragsgiveren krever.

- Dette er ikke tydeliggjort i konkurransegrunnlaget og har ikke vært gjeldende praksis tidligere. At tre av fire entreprenører her ble forkastet viser med all tydelighet at Statens vegvesen her har vært uklare med hensyn til hva de har kommunisert, sier Tvedt.

Risa har søkt juridisk rådgivning og påklager tildelingen. Selskapet har også begjært en midlertidig forføyning for å utsette kontraktsinngåelsen inntil Klagenemnden for offentlige anskaffelser har gitt en rådgivende uttalelse i saken.

AT.no har vært i kontakt med pressekontaktene i Statens vegvesen, men de har foreløpig ikke funnet noen som kan uttale seg i sakens anledning.