TAR GREP: Fem måneder og tre dager etter at han inntok konsernsjefkontoret, presenterte Bjørn Maarud onsdag «nye» Bertel O. Steen.
TAR GREP: Fem måneder og tre dager etter at han inntok konsernsjefkontoret, presenterte Bjørn Maarud onsdag «nye» Bertel O. Steen.

Rigger om Bertel O. Steen

Norges største bilkonsern gjør flere endringer i organisasjonen. Nyttedirektør Knut M. Breivik flyttes nærmere konsernsjef Bjørn Maarud.

Publisert Sist oppdatert

Bertel O. Steen (BOS) har i hele høst jobbet med en omfattende strategiprosess initiert av den forholdsvis nye konsernsjefen Bjørn Maarud. Onsdag ble resultatene presentert for de ansatte i konsernet.

Den kanskje mest oppsiktsvekkende er at stillingen som leder av Bertel O. Steen Detalj AS forsvinner. Sverre Helno som inntil nå har hatt jobben, slutter i BOS. Konsernsjef Bjørn Maarud går inn i posisjonen og understreker at det ikke er en kortvarig løsning.

- Jeg skal ha den posisjonen i overskuelig fremtid, sier han til AT.no.

BOS Detalj AS er konsernets milliardvirksomhet og rommer alle BOS' forhandlere med verksteder, totalt 40 i tallet. BOS Detalj har i dag ca. 1700 ansatte.

Fjerner mellomledd

Også overbygninger innenfor import blir fjernet i det nye organisasjonskartet til BOS. Importsjefstillingen utgår. Det betyr at direktør for nyttekjøretøy, Knut M. Breivik, nå rapporterer direkte til konsernsjef Maarud.

Omorganiseringen får ikke konsekvenser for BOS' nytte-satsing som begynte med at lastebildivisjonen i fjor ansatte lastebilselgerne i konsernet (og ikke lenger hos forhandler).

Nyttekjøretøyene står for ca. 25 % av inntjeningen hos Bertel O. Steen. 2013 var et godt varebilår hvor Peugeot og MB ble henholdsvis nest mest og tredje mest solgte merke etter VW.

Ansettelsesstopp

Mens noe justeres ned i bilkonsernet på Skårer, prioriteres andre funksjoner opp:

- På ledelsesområdet blir funksjonene logistikk, flåtesalg, HR og IT flyttet opp i konsernledergruppen, forteller Maarud.

Samtidig som organisasjonen nå endres som følge av strategiprosessen i BOS, blir konsernet også slanket - denne gang som følge av markedsutsiktene:

- Vi forventer at totalmarkedet går ned, og det må vi innrette oss etter, sier Maarud til AT.no.

Personbilmarkedet oppnådde i 2013 «all time high» med 142.000 solgte biler. Ifølge prognosene til BOS vil tallet gå ned til 135.000 i år, og deretter ligge på ca. 120.000 i årene fremover.

- Vi vil nå tilpasse bemanningen etter markedet. Det er likevel ikke mer dramatisk enn at den forventede naturlige avgangen vil være tilstrekkelig i kombinasjon med ansettelsesstopp, sier Maarud.

BOS har en turnover på ca. 10%, noe som innebærer at ca. 200 slutter naturlig hvert år. I tillegg vil Maarud og kompani tilby gullpensjon/AFP-ordninger til utvalgte medarbeidere på øvre alderstrinn i BOS.

- Hva er tidshorisonten for nedbemanningen?

- 3-4 år. Vi er en solid bedrift i dag, og har ikke behov for å gjøre dramatisk grep. Men vi må som alle andre tilpasse oss markedet, sier Maarud.