Illustrasjon fra Statens vegvesen.
Illustrasjon fra Statens vegvesen.

Vil gi 357 mill. kroner til sikringsprosjekt

Regjeringen har gitt grønt lys for utbygging av riksvei 13 gjennom Joberget i Granvin i Hordaland.

Publisert Sist oppdatert

- Prosjektet skal føre til tryggere trafikk og bedre miljø ved Øvre Vassenden. Anleggsarbeidet skal starte til høsten, og den nye veien skal etter planen åpnes for trafikk i 2016, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringens forslag om utbygging og finansiering av det 4,6 km lange skredsikringsprosjektet i Granvin kommune i Hordaland ble lagt frem i statsråd fredag 25. april.

- Skredsikringsprosjekt som dette er viktig fordi det fjerner usikkerhet mange opplever når de ferdes langs veier med fare for skred. I tillegg vil det føre til en tryggere og mer effektiv trafikksituasjon generelt, sier samferdselsministeren.

24 skred

En ca. to kilometer lang tunnel er en del av prosjektet. Innslagene for tunnelen er ved Øvre Vassenden og like før avkjøringen til fylkesvei 572 på Holven. Utbyggingen fører til at fylkesvei 572 blir lagt om på en 290 meter lang strekning. Det vil bli bygget to kryss, for kopling til lokalveinettet ved Øvre Vassenden og for kopling til fylkesvei 572 ved Holven.

Prosjektet skal motvirke flaskehalsen ved Øvre Vassenden, og gi sikring av den skredutsatte strekningen mellom Øvre Vassenden og avkjøringen til Ulvik. De siste ti åren er det registrert 24 skred på denne strekningen. Det har stort sett vært steinskred.  

Utvidelse av «Vossapakko»

Utbyggingen er beregnet å koste i alt 357 mill. 2014-kroner. I tråd med lokalpolitiske vedtak blir utbyggingen finansiert med en kombinasjon av statlige tilskudd og bompenger gjennom utviding av «Vossapakko». Den statlige delen er på 228 mill. kroner som tilsvarer 64% av finansieringen.

«Vossapakko» er navnet på en utbyggings- og finansieringsplan for veiprosjekt på E16 og riksvei 13 i de to kommunene Granvin og Voss. Prosjektene Palmafoss - Mønshaug og Voss grense - Øvre Granvin (Skjervet) ble åpnet for trafikk i 2011, mens E16 Vangstunnelen - tunnel forbi Vossevangen åpnet for trafikk like før jul i fjor. Nytt kryss ved E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune er også en del av pakken. Arbeidet med å bygge dette krysset blir ferdig i løpet av 2014.