Dag Bjerke (t.v.) og Ole Joveng (t.h.) er fornøyd med ekstra planleggingsmidler til ny E18 til Vinterbro. Her sammen med statssekretær Bård Hoksrud og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Dag Bjerke (t.v.) og Ole Joveng (t.h.) er fornøyd med ekstra planleggingsmidler til ny E18 til Vinterbro. Her sammen med statssekretær Bård Hoksrud og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Raskere E18-utbygging til Vinterbro

Planleggingsmidler til ny E18 for strekningen Østfold grense til Vinterbro legges inn slik at prosjektet kan forseres i forhold til opprinnelig tidsplan. Det ble klart på Fremskrittspartiets landsmøte 2014.

Publisert Sist oppdatert

Follo-representantene Dag Bjerke og Ole Joveng jubler.

- Dette er gode nyheter. Når det nå legges inn planleggingsmidler betyr det at veiprosjektet kan realiseres tidligere enn forutsatt i Nasjonal Transportplan 2014-23. På landsmøtet har vi hatt møter med politisk ledelse i samferdselsdepartementet, som sier at dette nå vil bli forsert, sier Dag Bjerke, varaordfører i Enebakk og nestleder i Akershus Frp.

Han er også godt fornøyd med at prosjektet kan bli et av de første som legges inn i det nye veiselskapet som regjeringen oppretter. Dermed kan veien realiseres som en helhetlig utbygging. E18 gjennom Østfold og Akershus er en del av «det nordiske triangel» mellom Oslo, Stockholm og København.