MANs og Krones Concept S er et eksempel på hvordan man kan gi nyttekjøretøy en vesentlig bedre aerodynamikk, og dermed betydelig lavere drivstofforbruk. Foreløpig har imidlertid politikerne vist liten vilje til å tillate slike løsninger.
MANs og Krones Concept S er et eksempel på hvordan man kan gi nyttekjøretøy en vesentlig bedre aerodynamikk, og dermed betydelig lavere drivstofforbruk. Foreløpig har imidlertid politikerne vist liten vilje til å tillate slike løsninger.

Rapport om miljøpåvirkning

BSR (Business for Social Responsibility), University of Cambridge og Cambridge Judge Business School med støtte fra European Climate Foundation har utarbeidet en rapport som viser den samlede klimapåvirkning fra alle former for transport. Rapporten er ikke bare lystig lesning.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten viser at transport på vei, jernbane, sjø og i luften står for 25% av globale CO 2-utslipp, men verre er det at utslippene fra en samlet transportsektor vil være fordoblet i 2050, forutsatt at verdens politikere ikke tar avgjørende grep for å få ned utslippene.

Når transportsektoren står for store utslipp av drivhusgasser, har det selvsagt sammenheng med at det aller meste av transporten er oljebasert. Men rapporten peker også på mange muligheter til å redusere utslippene. Når det gjelder veitransport, nevner rapporten for eksempel at forbedring av aerodynamisk utforming, reduksjon i kjøretøyvekt og overgang til de aller mest effektive motorene kan redusere drivstofforbruket med 30 til 50%, og det samme er også tilfellet med CO 2-utslippene. Bedre transport-administrasjon (mindre tomkjøring, unødig transport etc.) er et annet viktig område for å redusere transportens negative påvirkning på miljøet.

Vi går mer i dybden på rapporten i våre tidsskrifter senere.