Inne i anlegget finner vi blant annet 2 ti-tonns kraner og en seks-tonns. Inntil 13 mm tykke plater kan man behandle. Ca. 90 mann er ansatt der.
Inne i anlegget finner vi blant annet 2 ti-tonns kraner og en seks-tonns. Inntil 13 mm tykke plater kan man behandle. Ca. 90 mann er ansatt der.

Rådahl Gravemaskiner skifter navn

Husker du saken fra fagtidsskriftet Moderne Transport nr. 17, 1975 om Rådahl Gravemaskiner?

Publisert Sist oppdatert

26 år er gått siden Karl Rådahl startet maskinstasjon for landbruket i Rakkestad.
Rådahl Gravemaskiner A/S var et faktum da patenten  på dreneringsmaskinen var sikret. Ca. 300 dreneringsmaskiner er produsert og av disse er ca. 70 eksportert til England alene.

Fra å være et rent produksjonsverksted for dreneringsmaskiner har bedriften øket i kvadratmeter og antall, og i dag har bedriften ca. 90 medarbeidere og 3000 m 2 produksjonsflate til rådighet.
Omsetningen i 1974 var ca. 10 millioner kroner, og dreneringsmaskinenes prosentvise del av omsetningen er gått ned.

Firmanavnet gir i dag derfor ingen pekepinn om hva bedriften egentlig arbeider med.

Dagens virksomhet er basert på reparasjoner av anleggsmaskiner og på plate/sveiseverkstedet.
Reparasjonsavdelingen arbeider med klargjøring, montering og reparasjoner av gravemaskiner (Brøyt), trucker og trykkluftutstyr, samt montering og reparasjoner av dreneringsmaskiner.

Det moderne anlegget i Rakkestad disponerer blant annet over et eget konstruksjonskontor, 3000 kvadratmeter produksjonsflate og jernbanespor inn i hallene.
Det moderne anlegget i Rakkestad disponerer blant annet over et eget konstruksjonskontor, 3000 kvadratmeter produksjonsflate og jernbanespor inn i hallene.

På denne siden er det et nært forhold til Maskin A/S K. Lund & Co.
Den andre avdelingen er et rent mekanisk verksted med maskinverksted og plateverksted hvor en har utstyr for knekking og klipping av plater opp til 13 mm.
Inn i begge hallene er det jernbanespor og krankapasitet på 26 tonn og kranhøyde på 9 m.

Dette gjør at firmaet kan ta på seg arbeid med større jernkonstruksjoner.
Produksjonsavdelingen har leget en lang rekke spesialutrustning og spesialkjøretøyer for intern transport for inn- og utenlands smelteverksindustri. Kontrakten med smelteverksindustrien har man gjennom Maskin A/S K. Lund & Co.
Produksjonsavdelingen har også laget utrustninger for skip som skipsseksjoner, underdeler og delevegger for skipsmotorer, kraner for oljeplattformer og skip.

Av øvrige produkter som er levert den siste tiden kan nevnes 3 vakuumtanker til Standard Telefon- og Kabelfabrik hver med volum på 80 m 3 og vekt ca. 17 tonn, og 22 fjellboremaskiner til fa. Plategods A/S, Oslo.
På grunn av bedriftens nåværende allsidighet forandres derfor firmanavnet og blir til Rådahl Industrier A/S.