Illustrert løsning fra Reinertsen, Dr.techn. Olav Olsen og Snøhetta AS.
Illustrert løsning fra Reinertsen, Dr.techn. Olav Olsen og Snøhetta AS.

Planlegger undersjøisk rørtunnel

Verdens første rørtunnel gjennom sjø kan bli nabo til verdens første skipstunnel gjennom fjell.

Publisert Sist oppdatert
Stad skipstunnel er vedtatt bygget

Søre Sunnmøre ligger an til å bli Norges samferdselslaboratorium. , og rørtunnelen i Rovdefjorden kommer stadig nærmere realisering.

Løsningen for verdens første kombinerte rørtunnel, som har sjø rundt seg på alle kanter, og flytebru, ble presentert i Ålesund 9. juli 2014. Bak prosjektet står Vanylven Utvikling AS, ingeniør- og entreprenørselskapet Reinertsen AS, Dr.techn. Olav Olsen, Snøhetta og Sintef.

Rørtunnel har vært utredet flere steder, men er aldri blitt bygget. Slike løsninger kan vise seg å bli fremtidens løsninger også for å krysse de bredeste og mest kompliserte fjordene i Norge og i utlandet. Fjordkryssingen på Sunnmøre er spesielt egnet som pilotprosjekt fordi lengden på røret «bare» blir 230 meter.

Olav Egil Ellevset, prosjektleder for «Fergefri E39», ser klare fordeler med dette pilotprosjektet:

- Kombinasjoner mellom flytebruer og rørbruer er også aktuelle for enkelte av fjordkryssingene langs E39. Før en eventuelt tar slike løsninger i bruk for de store kryssingene, er det en klar fordel om teknologien kan prøves ut i mindre skala slik som Rovdefjord-kryssingen er et eksempel på, sier han.

- De sa det var umulig

Fjordkryssingen vil binde sammen den maritime klyngen på Sunnmøre med de ytre delene av Sogn og Fjordane og Kystveien Ålesund-Bergen.

- Vi har hentet den fremste ekspertisen fra offshoreteknologien og fra det norske brumiljøet, fra regnemestrene i Sintef og fra et av verdens mest anerkjente arkitektkontor for å få maksimal kvalitet inn i alle deler av prosessen. Det finnes sikkert de som mener at dette ikke lar seg gjennomføre. Det sa de om Stad skipstunnel også. Den er vedtatt bygget. Jeg er rimelig sikker på at når de ansvarlige politikerne ser på teknologien, kompetansen, økonomien og ikke minst fremtidsmulighetene dette skaper både for norsk samferdsel og eksportmulighetene, så blir også dette vedtatt bygget, sier Svein Gjelseth, prosjektleder i Vanylven Utvikling AS.

Seilingshøyde 14 meter

Tidligere stortingsrepresentant Svein Gjelseth var også sentral i prosessen med å få regjeringen til å vedta bygging av Stad skipstunnel. Løsningen som er presentert i Ålesund er 3500 meter lang. Konstruksjonen består både av tunnel i fjell, flytebru og såkalt «neddykket rørbru» - eller rørtunnel.

Seilingshøyden over rørtunnelen blir 14 meter - noe som vil tillate alle skip bortsett fra de aller største supertankerne og oljeriggene å gå over. Løsningen er planlagt med gang- og sykkelsti.

Kommunebehandling

Prosjektgruppen som har jobbet med dette har også erfaring fra tilsvarende forsøk på kryssing av Sognefjorden, Høgsfjord og Sulafjorden.

«Sammenlignet med disse krysningene fremstår Rovdefjord-prosjektet med rørbru (rørtunnel) som enklere. Prosjektet har likevel svært stor verdi som teknologikvalifiseringsprosjekt for neddykket rørbru», skriver Reinertsen AS i sin ekspertrapport.

Rapporten blir nå sendt til de aktuelle kommunene for videre behandling.

- Vi har nå fått fastslått at denne løsningen i aller høyeste grad er konkurransedyktig med tradisjonelle løsninger. Nå setter vi i gang arbeidet med å skaffe finansiering for prosjektet, sier Ane Malene Søvik Nygård, daglig leder i Vanylven Utvikling AS.