Før jul kan Peab-ansatte flytte inn i nye, moderne lokaler på Lysaker.
Før jul kan Peab-ansatte flytte inn i nye, moderne lokaler på Lysaker.

Peab på flyttefot

I slutten av 2014 forlater Peab hovedkontoret i Sørkedalsveien.

Publisert Sist oppdatert

Dersom alt går etter planen, flytter Peab fra Sørkedalsveien 150 til Strandveien 15 på Lysaker i månedsskiftet november desember i år. På Lysaker skal Peab Anlegg, Peab Bygg Øst, Peab Eiendomsutvikling og Peab Industri, i tillegg til sentrale støttefunksjoner for Peabs norske virksomhet samles.

Peab har siden 2012 arbeidet med å finne et nytt sted for samlokalisering av virksomheter i Østlandsområdet. Peab Eiendomsutvikling har stått for kartlegging og evaluering av et utall muligheter i og rundt Oslo ut fra et sett kriterier.

- Kontorlokalene skal reflektere vår visjon, identitet og kjerneverdier. Vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger. Bærekraft spiller en viktig rolle for oss, og miljømessige faktorer som godt kollektivtilbud har vært høyt prioritert når vi har lett etter et nytt sted. Det endelige valget endte til slutt opp med Strandveien 15 på Lysaker, forteller administrerende direktør Henning Hanevold i Peab Eiendomsutvikling.

- Da Strandveien 15 kom opp som et alternativ i februar i år ble den vurdert som en av tre kandidater som var med inn i sluttevalueringen. Når valget til slutt ble som det ble har nærhet til kollektivtilbudet, beliggenhet på sjøsiden og de gode utviklingsmulighetene i området vært viktige drivere, sier Hanevold.

I Strandveien 15 skal Peab leie om lag 2000 m 2 fordelt på tre plan. Før innflytting skal Peab rehabilitere de tre etasjene. Planen er å bygge moderne og miljøeffektive kontorlokaler, tilsvarende den høye standarden Momentus har i sine øvrige lokaler på Lysaker.

- Peab har det siste året vært gjennom en omfattende strategi- og omorganiseringsprosess. Vi har funnet lokaler som passer godt til dagens organisasjon og samtidig ivaretar våre behov for fortsatt vekst og i tråd med vår visjon som Nordens samfunnsbygger. De nye lokalene vil være tidsriktige, effektive og lokalisert ved et kollektivknutepunkt i samsvar med vår miljøprofil, opplyser Henning Hanevold.