Bildet der en EPC-bil er i full sving hos Sydvaranger Gruveer ble tatt i november 2013 da AT.no var på besøk i Bjørnevatn.
Bildet der en EPC-bil er i full sving hos Sydvaranger Gruveer ble tatt i november 2013 da AT.no var på besøk i Bjørnevatn.

Orica med Sydvaranger-kontrakt

EPC Norge erstattes av Orica Norway i Bjørnevatn-gruven i Sør-Varanger, like ved grensen til Russland.

Publisert Sist oppdatert

Northern Iron Limited (NFE), som eier 100 % av Sydvaranger Gruve AS (SVG) - produsent av jernmalmkonsentrat i Øst-Finnmark - har inngått en seksårs kontrakt med Orica Norway AS om leveranse av full «Bore- og Sprengningsdrift, såkalt Rock on Ground (ROG)», for virksomheten i gruven i Bjørnevatn.

Har gått Orica Norway etter i sømmene

Kontrakten omfatter bore- og sprengningstjenester i tillegg til sprengningsmateriell. SVG har gjennomført en anbudskonkurranse for bore- og sprengningsdriften, og tildelingen av kontrakten kommer som resultat av et fremforhandlet konkurransedyktig tilbud. Det er også gjennomført en «due diligence» (selskapsgjennomgang). Betingelsene i kontrakten gjør at Orica i kontraktsperioden vil være ansvarlig for forsyning av sprengstoff, borerigger, personell og den organisering som er påkrevd for å sikre levering av full bore- og sprengningsdrift.

- Orica sikrer lokal sysselsetting

- Vi ser frem til å samarbeide med Orica vedrørende bore- og sprengningstjenester på vårt gruveanlegg. Med Oricas globale ekspertise, tekniske støtte, forskning og teknisk utvikling samt utnyttelse av produksjonsutstyr forventer vi at et Orica/SVG partnerskap vil sikre en trygg og effektiv drift. ROG-kontrakten forventes å medføre forbedringer i arbeidsprosessene i gruven, noe som er et viktig skritt for å oppnå ytterligere produktivitetsforbedringer samtidig som selskapet minimerer sine produksjonskostnader, sier adm. direktør i NFE, Antony Beckmand.

Adm. direktør i Sydvaranger Gruve AS, Ismo Haaparanta, tilføyer:
- Sydvaranger Gruve AS er svært glad for at Orica vil inngå et samarbeid med et lokalt borefirma, AS Oscar Sundquist, og at Orica har forpliktet seg til å utvikle det lokale næringslivet samt lokal sysselsetting. Dette er et stort skritt på vår vei mot sikkerhets-, drifts- og produktivitetsresultater i verdensklasse.