Maskinstatistikken fra VDMA viser innkomne ordre (gul kurve) og omsetningstall (blå kurve) i perioden 2005-2014.
Maskinstatistikken fra VDMA viser innkomne ordre (gul kurve) og omsetningstall (blå kurve) i perioden 2005-2014.

Oppløftende tall fra Tyskland

Tysk rapport om maskinsalg viser hyggelig fremgang for anleggsmaskinprodusentene. 

Publisert Sist oppdatert

Tyskland er selve giganten og har en sentral rolle i europeisk produksjon av anleggs- og byggmaskiner. Etter gode halvårstall står den tyske produsentorganisasjonen VDMA fast ved sin tidligere prognose om en samlet vekst på 5% i 2014.

I 2013 omsatte VDMA-medlemmene for 11,7 milliarder euro, og med 5% på toppen blir det hyggelige tall i 2014. VDMA-rapporten er en god indikator på tilstanden i Europa for øvrig.

Anleggsmaskinene drar lasset

VDMAs analytiker, Sebastian Popp, peker på at det er produsentene av anleggsmaskiner som drar lasset, mens byggmaskinprodusentene nå lever på store ordre fra ifjor. Mye tyder på at bunnen ble nådd i 2013 og at det nå blir vekst.

Ordreveksten av anleggsmaskiner separat første halvår var på 9%, mens byggmaskinsektoren har en nedgang på 30% fra fjoråret. Når det gjelder maskiner til betongindustrien hadde bransjen sitt store år i 2013, mens det er noe tyngre nå.

Når det gjelder salget av anleggsmaskiner i årets første fem måneder, var det 14% høyere enn på samme tid i 2013. Sebastian Popp regner imidlertid med noe reduksjon frem mot årsskiftet, slik at han står fast ved prognosen på 5% vekst for hele året.

Tyskland hadde en usedvanlig mild vinter. Det medførte at alle anleggsarbeider kunne pågå kontinuerlig. Store prosjekter ble fullført, og nye kan ikke erstatte disse fullt ut.

Russland-spøkelset

Under den vesteuropeiske krisen de siste årene har Russland vært en reddende engel for VDMA-medlemmene. Dette er ikke tilfelle i dagens marked hvor handelen påvirkes av den politiske situasjonen i Russland, nedgang i Rubel-kursen og vanskeligheter med finansiering. I tillegg registreres det en trend i Russland som beveger seg i retning av en ny «lavkost-profil», noe kinesiske og til dels koreanske produsenter drar nytte av, heter det i VDMA-analysen.

Rapport om verdensmarkedet

Sebastian Popp er også en snartur innom verdensmarkedet. Han peker på at det i Kina har vært en kontinuerlig nedgang i omsetningen av anleggsmaskiner helt fra 2011. Med en stor populasjon av nye maskiner i anleggsmarkedet, er maskinkapasiteten fortsatt høy.

Maskiner til byggeindustrien utgjør en langt mindre andel enn omsetningen av anleggsmaskiner. Ifølge kurvene for salg- og ordre tyder mye på at bunnen ble nådd i midten av 2013.
Maskiner til byggeindustrien utgjør en langt mindre andel enn omsetningen av anleggsmaskiner. Ifølge kurvene for salg- og ordre tyder mye på at bunnen ble nådd i midten av 2013.

I India ventes ingen endring før i 2015-2016, mens Sørøst-Asia viser stabile tegn. I Midt-Østen er det fortsatt vekst, spesielt i Saudi-Arabia. Nord-Amerika går med full fart, spesielt innen boligbygging, mens det ikke går like bra i Mellom- og Sør-Amerika.

At sydlige Europa nå viser tegn til bedring er positive signaler, heter det.