Nytt prosjekt med ramme på 1,69 milliarder kroner

Statens vegvesen kunngjorde mandag 7. april konkurransen om veiutviklingskontrakten for E6 Helgeland nord. Én entreprenør vil få ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde hele strekningen.

Publisert Sist oppdatert

- Gjennom å lyse ut jobben setter vi i gang med å prekvalifisere entreprenørene. Vi må være sikre at aktøren vi velger er i stand til å gjennomføre et såpass stort og komplekst prosjekt som Helgeland nord er, sier prosjektleder Bård Nyland.

Etter prekvalifiseringen vil Statens vegvesen innlede en  konkurransepreget dialog med inntil fire entreprenører. Dette er en relativt ny anskaffelsesprosedyre, der den enkelte aktør skal skissere og legge frem forslag til hvordan oppdraget best kan løses.

- Fordelen med denne måten å jobbe på, er at vi kan avklare fortløpende overfor entreprenørene hvilke løsninger vi ønsker oss. Kontinuerlige innspill fra oss vil gi dem de beste forutsetningene for å planlegge strekningen slik vi vil ha den, sier Nyland.

Når dialogen er avsluttet, inviteres entreprenørene til å delta i en tradisjonell anbudskonkurranse.

Ny kontraktsform skal gi stordriftsfordeler

- Målet med å bruke denne kontraktsformen er å oppnå stordriftsfordeler, og med det en lavere totalkostnad. I tillegg bør ansvaret for å drifte strekningen etter at den er bygd være incitament for entreprenøren å velge kvalitetsmessig gode løsninger, sier Nyland.

Kontrakten med entreprenøren vil være av inntil 15 års varighet, inklusiv byggetiden på fire-fem år.

- Styrer mot 2020

prosjekt E6 Helgeland

Brattåsen-Lien

Helgeland sør

Denne gjøres av eksterne konsulenter, i hovedsak med formål å kvalitetssikre kostnadsestimatene.

- Forutsetningen for utbyggingspakken er ferdigstillelse innen 2020. Det styrer vi fortsatt mot, sier Nyland.

Konkurransegrunnlaget er  lagt ut på Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.