Hæhre Entreprenør og JV Veidekke Hochtief har arbeidet i flere år på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Bildet er tatt våren 2013.
Hæhre Entreprenør og JV Veidekke Hochtief har arbeidet i flere år på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Bildet er tatt våren 2013.

Ny bomstasjon på ny E6-strekning

Mandag 15. desember klokken 6 settes en ny bomstasjon i drift på E6 ved Espa. Samtidig økes takstene ved de fire stasjonene som allerede er i drift mellom Gardermoen og Kolomoen.

Publisert Sist oppdatert

Fra og med mandag 15. desember klokken 06.00 blir takstene slik:

 

Lette kjøretøy (inntil 3500 kg)

Tunge kjøretøy (over 3500 kg)

Gardermoen-Dal

19,-

38,-

Dal-Boksrud

19,-

38,-

Boksrud-Minnesund

15,-

30,-

Akershus grense-Skaberud

21,-

42,-

Skaberud-Kolomoen

23,-

46,-

Med gyldig Autopass-avtale får trafikanter 10% rabatt gjennom disse bomstasjonene.

Espa-strekingen er dyr

De nye bomtakstene er i tråd med det Stortinget vedtok 16. desember 2011. Dette viser at Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, ifølge Statens vegvesen, leverer et prosjekt innenfor vedtatt kostnadsramme.

Justeringen i de eksisterende bomstasjonene henger sammen med at det skal være lik sats for hver kilometer som bomstasjonene betjener og at den økningen som nå skjer skyldes at strekningen langs Mjøsa er dyrere å bygge enn strekningene som allerede er åpnet som firefelts vei.

Siste bom 1. juli 2015

Totalt seks bomstasjoner skal etter hvert være i drift på E6 på den 66 km lange strekningen mellom Gardermoen og Kolomoen. Bomstasjonene settes i drift etter hvert som delstrekningen de står på er ferdig bygget som en firefelts vei med midtdeler. Derfor er allerede fire bomstasjoner i drift på E6, mens den femte settes i drift 15. desember 2014.

Dette er rett etter at nær 18 av 21,5 km firefelts E6 langs Mjøsa er åpnet. Den siste bomstasjonen mellom Minnesund og Hedmark grense settes i drift ca. 1. juli 2015, etter at de siste ca. 3,5 km ny firefelts E6 langs Mjøsa er åpnet.