Fylkesvei 337, Veitastrondsvegen.
Fylkesvei 337, Veitastrondsvegen.

Norsk-tsjekkisk tilbud lavest

Et arbeidsfellesskap mellom tsjekkiske MetroStav og Havnen Anlegg fra Kaupanger leverte det laveste tilbudet på andre trinn av skredsikringen på  fylkesvei 337 Veitastrondsvegen.

Publisert Sist oppdatert
Tilbudsåpningen var fredag 28. februar, og listen over tilbud som kom inn ser slik ut:
MetroStav og Havnen Anlegg148.928.792 kr
Istak HF162.999.926 kr
Veidekke Entreprenør AS170.349.675 kr
Contexo AS178.854.524 kr
AS Birkeland Entreprenørforretning189.418.570 kr
-
- Nå skal vi sjekke om tilbyderne er kvalifiserte, og kontrollregne tilbudene. Vi regner med anleggsstart i begynnelsen av juni, og etter planen skal tunnel og vei stå klar høsten 2016, sier prosjektleder Stein Dyngen.
 
Prosjektet består av en 1565 meter lang tunnel forbi det kjente raspunktet Bjørnabakkane og 900 meter vei i dagen, med rassikring for Lindeskreda. Tunnelen skal bygges med ett felt og møteplasser, men i enden mot Veitastrond går den over i to felt på grunn av svinger og krav til sikt. Sikringen av Bjørnabakkane og Lindeskreda ble vedtatt av et enstemmig fylkesting i Sogn og Fjordane i høst, og midler til prosjektet ble vedtatt i Stortinget i desember.