Sperringene er nå borte og trafikken kan igjen gå gjennom Nes tunnelen i Hole kommune.
Sperringene er nå borte og trafikken kan igjen gå gjennom Nes tunnelen i Hole kommune.

Nestunnelen endelig åpnet igjen

Sent fredag kveld åpnet Nestunnelen på E16 i Hole kommune. Nesten tre år etter at den ble stengt går trafikken som normalt igjen.

Publisert Sist oppdatert

Natt til 5. mars 2011 falt det nesten 200 liter med sprøytebetong fra taket i tunnelen. Uker senere foretok eksperter fra Statens vegvesen og eksterne konsulenter en inspeksjon. Resultatet ble umiddelbar stengning.

Dermed startet et langt prosjekt. Alt inne i tunnelen, som åpnet i 1988, skulle renskes ut. Trafikken ble ledet ned på den gamle veien langs fjorden. 11.000 biler i døgnet og mye tungtrafikk gjorde det nødvendig med en avlastningsvei for å få trafikken vekk fra Neslandet.

I løpet av tre måneder ble en ny vei bygget på utsiden og nedsiden av tunnelen og ned på gamleveien. Den ble åpnet av daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i oktober 2011.

Prosjektleder Tore Braaten i Statens vegvesen sa til lokalavisen Ringerikes Blad i slutten av juni 2013 at byggearbeidene i tunnelen da var ferdige. Elektroarbeidene var da ifølge avisen planlagt ferdige i august. Siden den gang har det vært forsinkelse på forsinkelse.

Først var det ventilasjonsviftene det var ventetid på. Så var det problemer med å koble elektronikken til Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Tunnelen var åpen for trafikk noen timer etter den tragiske helikopterulykken som krevde to menneskeliv rett utenfor tunnelmunningen 14 januar. Tunnelen hadde da ikke formell godkjenning og Statens vegvesen måtte ha personell inne i tunnelen så lenge det var trafikk der.

Nå er dette historie og trafikantene kan igjen kjøre igjennom den 1276 meter lange tunnelen.