Nedgang for NCC første kvartal

NCC i Norge hadde et noe svakere første kvartal enn samme periode i fjor. Omsetningen endte på 1640 mill. kroner mot 1 849 mill. kroner i samme periode i 2013.

Publisert Sist oppdatert

Totalt er det små endringer i samlet ordrereserve og ordreinngang sammenlignet med første kvartal i fjor. Ordrereserven per 31. mars var 7826 mill. kroner (7689 mill. kroner i samme periode 2013).

- Tiltakene vi har iverksatt har gitt uttelling på kort sikt og vi jobber for å oppnå stabilitet på lang sikt. Vi opplever et godt marked for samtlige enheter og meget god drift i vår anleggsvirksomhet, sier adm. direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Svensk-norsk samarbeid

På infrastruktursiden har NCC Construction Norway etablert et strategisk samarbeid med sitt svenske søsterselskap, blant annet for få tilført ressurser og kompetanse til kommende store infrastrukturprosjekter. Blant de større kontraktene første kvartal er E18 Knapstad-Retvet, renseanlegg i Bergen, bolig- og næringsbygg i Bærum, boligprosjekt i Drammen og Senja videregående skole.

NCC Roads har fra 1. januar vært organisert i tre nordiske divisjoner; Steinmaterialer, Asfalt og Veiservice. Formålet er blant annet økt ressursutnyttelse på tvers av landegrensene. Asfaltvirksomheten har som normalt hatt lav aktivitet i første kvartal, og ordreinngangen etter Statens vegvesens anbudsrunder er, ifølge NCC, som forventet. Innenfor steinmaterialer er salget på nivå med i fjor. Gjennomføringen av årets vintersesong innen veiservice har også vært som selskapet forventet.

NCC og arbeidsmiljø

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. mars 2013 til 28. februar 2014, inkludert underentreprenører, var 4,1 og sykefraværet var 4,7. Tilsvarende tall per 28. februar 2013 var henholdsvis 4,8 og 4,6. H-verdi er antall arbeidsrelaterte personskader med fravær, per million arbeidede timer.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kronerJan.-mars 2014Jan.-mars 2013Helår 2013
Ordreinngang2 1642 1908 735
Ordrereserve7 8267 6897 219
Omsetning1 6401 8499 169
Driftsresultat (EBIT)-75-15178
Driftsmargin (EBIT %)- 4,6 %- 0,8 %1,9 %
Antall ansatte2 2762 230 

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kronerJan.-mars 2014Jan.-mars 2013Helår 2013
Ordreinngang1 6691 5406 397
Ordrereserve6 2766 2866 013
Omsetning1 4131 4926 677
Driftsresultat (EBIT)4113
Driftsmargin (EBIT %)0,3 %0,7 %0,04 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kronerJan.-mars 2014Jan.-mars 2013Helår 2013
Ordreinngang12 47010 22751 358
Omsetning9 2718 83352 119
Driftsresultat (EBIT)-153-1902 415
Driftsmargin (EBIT %)-1,7 %-2,2 %4,6 %
STILLING LEDIG: