En fornøyd gjeng fra NCC og Statens vegvesen etter signeringen av kontrakt om bygging av Bjørnegårdtunnelen.
En fornøyd gjeng fra NCC og Statens vegvesen etter signeringen av kontrakt om bygging av Bjørnegårdtunnelen.

NCC signerte E16-milliardkontrakt

Torsdag 4. desember signerte NCC og Statens vegvesen kontrakt på bygging av Bjørnegårdtunnelen, på prosjektet E16 Sandvika-W øyen.

Publisert Sist oppdatert

Det var avdelingsdirektør Svein Røed i Statens vegvesen og adm. direktør i NCC, Håkon Tjomsland som signerte avtalen. I januar starter byggingen av den 2,3 km lange Bjørnegårdtunnelen, som skal stå ferdig i 2019.

1166 mill. kroner

NCC leverte det laveste tilbudet, og var i konkurranse med fire andre norske og europeiske entreprenører. Det ble til slutt også NCC som fikk kontrakten på tunnelen, som har en kontraktsum på 1166 mill. kroner.

- Vi gleder oss til å starte byggingen av Bjørnegårdtunnelen, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre i Statens vegvesen, som ser frem til samarbeidet med NCC.

- De er en stor og profesjonell aktør, som vegvesenet kjenner godt fra før, legger hun til.

Arbeider på Sandvika - Wøyen

Bjørnegårdtunnelen skal erstatte deler av dagens E16 fra Kjørbo i sør til Bærumsveien i nord. Den får to tunnelløp med til sammen fire kjørefelt.

Den andre hovedentreprisen, Rud-Wøyen, lyses ut neste år. Planlagt åpning av hele strekningen er i 2019, mens ombygde lokalveier mellom Sandvika og Emma Hjorth åpnes i 2020.

Strekningen Sandvika-Wøyen er 3,5km lang med:
- firefelts motorvei.
- 2,3 km tunnel der det legges til rette for kobling mot ny E18.
- 1,2 km vei i dagen.
- 2 store planskilte kryss.
- gang- og sykkelforbindelser, samt gjenåpning av Dælibekken.
- nytt lokalveisystem Sandvika /Hamang.