Betongarbeidene har ikke gått like raskt som Statens vegvesen antok ved starten på prosjektet. Bildet er tatt 12. september 2014.
Betongarbeidene har ikke gått like raskt som Statens vegvesen antok ved starten på prosjektet. Bildet er tatt 12. september 2014.

NCC ett år forsinket på bru

Statens vegvesen hemmeligholder grunnen til at Dolmsundbrua ikke blir ferdig til sommeren 2015. Åpningen er "foreløpig" utsatt til sommeren 2016.

Publisert Sist oppdatert

Dolmsundbrua er under bygging på fylkesvei 714 mellom Dolmøya og Hitra i Sør-Trøndelag. Det er forsinkelser i arbeidet som gjør at brua ikke blir ferdig i 2015 som planlagt.

- Vi beklager at Dolmsundbrua blir forsinket, sier prosjektsjef Ove Nesje i Statens vegvesen Region midt.

Tirsdag møtte Ove Nesje i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune for å fortelle politikerne om forsinkelsene i byggingen av Dolmsundbrua og planene for den videre fremdriften.

- Kan ikke gå i detalj

- Foreløpig sier entreprenøren NCC at betongarbeidene på brua vil bli ferdige vinteren 2016 og at brua vil kunne åpnes for trafikk sommeren 2016 når membran og asfalt er lagt, sier Nesje.

Statens vegvesen og entreprenøren NCC er ikke enige i alle årsakene til forsinkelsene, og har denne uka hatt møte om fremdriftsplanen hvor det felles målet er å bli ferdige med brua så tidlig som mulig.

LES OGSÅ: NCC bygger landemerke

- Nå skal vi få entreprenørens begrunnelse for krav om fristforlengelse og så skal vi behandle dem. Vi har så langt en god dialog med NCC for å begrense forsinkelsene og kostnadene, sier Nesje.

- Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå i detalj på årsaken til forsinkelsene. Dette er fordi entreprenørens krav om forlenget byggetid og byggherrens motkrav om dagmulkt er en del av kontraktsforholdene mellom NCC og Statens vegvesen, sier Nesje.

Kan bli rettssak

Dette er ingen uvant situasjon for Statens vegvesen som byggherre, og alle saker håndteres likt. I entreprisekontraktene ligger det et dagmulktkrav som blir utløst dersom det blir forsinkelser etter avtalt ferdigstillelsesdato. Da vil entreprenøren ofte svare med krav om fristforlengelse og kompensasjon for forsering. Så diskuterer partene, og som regel blir de enige. I ytterste konsekvens må det avgjøres i rettssystemet.

Dolmsund-prosjektet er finansiert av fylkeskommunen med bidrag fra staten, på grunn av hubroen i traseen ved Vettastraumen bru, og er ikke en del av bompengeprosjektet fylkesvei 714 Laksevegen der kryssingen av Åstfjorden inngår.

Disse to prosjektene er adskilt og både forsinkelsene i byggingen av Dolmsundbrua og eventuell kostnadsøkning har ingen direkte innvirkning på bompengeprosjektet fylkesvei 714 Laksevegen. Det skal gjøres et selvstendig kostnadsoverslag og en egen anbudsrunde for bygging av bru, tunneler og veier i forbindelse med kryssing av Åstfjorden.