Illustrasjoner: Rambøll
Illustrasjoner: Rambøll

NCC bygger klaffebru

NCC Construction skal bygge Småpudden bru over Damsgårdssundet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Den nye gang- og sykkelbrua er del av Bergen kommunes områdeløft, og skal knytte bolig- og næringsområdene på bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakksiden. Brua bygges som en stålkassebru over fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsløp. Total lengde er 154 meter, der klaffespennet utgjør 27 meter.

- Prosjektet er meget spesielt, og vi ser frem til å starte jobben i november. I tillegg passer et prosjekt som dette godt i vår portefølje, sier distriktssjef i NCC Henning Simonsen.

NCC er involvert i en rekke infrastrukturprosjekter i Bergen og på Vestlandet. Blant annet tre renseanlegg samt Dam Svartavatn, Birkelandskrysset på Bybanen og Lavik ferjekai.

Kontrakten på klaffebrua er på 71,1 mill. kroner.

Fakta om brua:

  • Den formes som en Z, og skal gi 3 meter sykkelbane og 2 meter gangbane.
  • Seilingshøyden blir 4,5 meter og seilingsbredden 20 meter.
  • Klaffene skal reises når båter som er høyere enn 4,5 meter skal slippe gjennom.

Småpudden bru skal stå ferdig i mai 2016.

Anleggsområdet blir «Grønn Byggeplass» som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir «det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav», ifølge entreprenøren.