Her fylles det nå opp med lastebiler.
Her fylles det nå opp med lastebiler.

Nå er døgnhvileplassen åpnet!

Mandag 10. mars åpnet statssekretær Bård Hoksrud døgnhvileplassen for tungtransport på Ormlia i Eidsvoll kommune.

Publisert Sist oppdatert
Eidsvoll kommune hadde innsigelser på planene

Plassen skulle åpnes 4. februar, men . Etter noen uker med avklaringer er nå plassen endelig erklært åpen av Hoksrud.

Den skulle i utgangspunktet åpnes i juni, så den tas i bruk mange uker før den opprinnelige planen tilsa selv om det har vært noen utsettelser den siste tiden.

Døgnhvileplassen har 47 oppstillingsplasser og eget moderne servicebygg med toaletter, vask og dusjanlegg. Anlegget som skal være tilgjengelig hele døgnet, vil være belyst, universelt utformet og ha vakthold. På noen av plassene vil det være tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler. Oppstillingsplassene er gratis for brukerne. 

Stopp og sov

Kjøre‐ og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge til å få en normal søvnperiode.  

- Uthvilte sjåfører er avgjørende for trafikksikkerheten, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Rognerud Eiendom AS har stått for utbyggingen av døgnhvileplassen på Ormlia, og skal også drifte plassen.

100 oppstillingsplasser sør for Oslo

å få etablert oppstillingsplasser for ca. 100 tyngre kjøretøy

I slutten av februar utlyste Statens vegvesen en konkurranse for langs E6 mellom Østfold grense og Oslo grense i Akershus.