Plassen er tom inntil videre.
Plassen er tom inntil videre.

Nå blir det (snart) åpning av døgnhvileplassen

Den nye døgnhvileplassen ved Nebbenes E6 i Eidsvoll kommune har fått klarsignal fra kommunen til å ta i mot tungbiler.

Publisert Sist oppdatert

- Ja, nå kan de bare ta i bruk døgnhvileplassen for vår del. De har fått dispensasjon fra rekkefølgekravet om at de må bygge gang- og sykkelvei langs fylkesvei 180 før de kan ta den i bruk. Dette gjelder frem til 1. januar 2015, sier avdelingsleder Tonje Valborg Bekkadal i Eidsvoll kommune til AT.no.

Så i teorien kan plassen brukes fra i dag.

Statens vegvesen vil avklare

Men så enkelt er det fortsatt ikke. Statens vegvesen ønsker å forsikre seg om at plassen vil være godkjent for bruk også etter nyttår før de setter i gang en åpning av plassen sammen med utbygger Rognerud Eiendom, som også skal drifte hvileplassen.

- Vi må være helt sikre på plassen kan drives etter at den midlertidige brukstillatelsen går ut. Det må vi avklare med kommunen og utbygger før vi åpner opp for tungbiler, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Plassen var annonsert åpnet 4. februar av statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud. Dagen før opplyste Eidsvoll kommune at den ikke kunne tas i bruk før gangvei og viltgjerde var avklart. Vegvesenet ønsker ikke noen reprise av dette i 2015, og vil derfor være helt sikker før en åpningsdato kunngjøres.

- Vi kan ikke si noe bestemt tidspunkt for åpning ennå, sier Bogsrud.

Åpnes før tiden

Konsulent Roy Merli i Rognerud Eiendom AS opplyser til AT.no at det i utgangspunktet var planlagt åpning av døgnhvileplassen i juni 2014. Så til tross for en del kluss nå, så vil den etter alt å dømme åpnes lenge før den tid.

- Selv om vi ikke er enige med kommunen om at det er vi som må bygge gang- og sykkelvei på den andre siden av fylkesvei 180, er vi villige til å starte opp med dette arbeidet for å komme i gang med døgnhvileplassen, sier Merli.

Utbyggeren skal ha et møte med kommunen 25. februar. Der regner Merli med at partene kan inngå en avtale som forsikrer Statens vegvesen om at det er trygt å åpne plassen for yrkessjåfører som sårt trenger steder å ta sine lovpålagte døgn- og ukeshviler.