Et fornøyd femkløver lover sterk innsats for å øke konsernresultatet i inneværende år. Fra v. konsernsjef Pål Syversen, adm. direktør Terje Male (Harald A. Møller), Erik Sønsterud (CFO MøllerGruppen), adm. direktør Harald Frigstad (Møller Bil Norge) og informasjonssjef Paul Hegna.
Et fornøyd femkløver lover sterk innsats for å øke konsernresultatet i inneværende år. Fra v. konsernsjef Pål Syversen, adm. direktør Terje Male (Harald A. Møller), Erik Sønsterud (CFO MøllerGruppen), adm. direktør Harald Frigstad (Møller Bil Norge) og informasjonssjef Paul Hegna.

MøllerGruppen vil øke markedsandelene i 2014

Møllergruppen er som et godstog på skinner.

Publisert Sist oppdatert

Konsernet ruller ufortrødent videre inn i 2014 etter oppstaket kurs. Det er hovedinntrykket konsernsjef Pål Syversen fredag formiddag etterlot seg da han presenterte konsernresultatene for 2013 og målsettingen for 2014.

Riktignok varsler konsernsjefen et girskifte med mål å øke markedsandelene ytterligere i 2014. Lite tyder på at det vil bety noen som helst endring av kursen.

Omsatte for 19 milliarder

MøllerGruppens driftsinntekter var på 19 milliarder kroner som er en liten økning fra 18,8 mrd. i 2012. Resultatet før skatt var på 692 mill. kroner, noe som tilsvarer en resultatgrad på 3,6%. Det var nedgang fra 829 mill. kroner i 2012, tilsvarende en resultatgrad på 4,4%.

Hovedårsaken til noe dårligere resultater er det ekstreme prispresset i det norske bilmarkedet i 2013. - Vi gikk inn og forsvarte våre markedsandeler ved hjelp av prissettingen. Aldri har det vært så gunstig for forbrukerne å kjøpe bil som i 2013, sier Syversen.

Utfordringene og presset i Norge

Til tross for høye salgsvolumer betegnet han det norske bilmarkedet som mer krevende enn noen gang i 2013. Det blir neppe store endringer i 2014. Den økonomiske krisen i Europa førte til at bilprodusentene bygget opp lagre, og dermed oppsto den ekstreme priskonkurransen. Dessuten utgjorde elektriske biler for første gang en betydelig del av nybilsalget.

Salgsøkningen av elektriske modeller var vesentlig større enn økningen i det totale bilmarkedet i 2013. Møllergruppen kom inn i dette segmentet først mot slutten av året.

- Sett på bakgrunn av de store utfordringene i bilmarkedet i 2013, er vi tilfreds med resultatet, sier Pål Syversen.

Nyttekjøretøyandelen høy

MøllerGruppens to største bilmerker tapte noe markedsandeler i fjor. Imidlertid forsvarte Volkswagen posisjonen som det mest kjøpte bilmerket i Norge, og Audi opprettholdt den samme posisjonen i premiumsegmentet.

I tillegg henger salgsutviklingen i bilmarkedet nøye sammen lanseringstidspunktene for nye bilmodeller. MøllerGruppens bilmerker hadde få nylanseringer i fjor.

Nok en gang har Harald A. Møller gjort det meget bra i nyttekjøretøysalget. En markedsandel på 35,3% for varebiler over 3,5 tonn er all-time-high, og målet er å komme over 30% andel også i 2014. Totalt solgte Harald A. Møller 10.943 varebiler i 2013. Også i Sverige har selskapet over 30% markedsandel. 

De øvrige virksomhetene

Det norske importørselskapet, Harald A. Møller, tok den største belastningen ved fjorårets krevende bilmarked. Omsetningen falt med nær 300 mill. kroner til vel 9,5 mrd. kroner. Resultatet før skatt ble på 455 mill. (588 mill. kroner i 2012).

Forhandlervirksomhetene i Møller Bil i Norge hadde en omsetningsøkning i fjor, godt hjulpet av et styrket bruktbilsalg.

Møllergruppen hentet i fjor for første gang mer enn 20% av sine driftsinntekter utenfor Norge, i Sverige og som importør og forhandler i de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.

Volkswagen Møller Bilfinans hadde en solid resultatfremgang, og fikk et resultat etter skatt på 66 mill. kroner i 2013. Selskapet er Norges nest største aktør innen billeasing.

MøllerGruppens eiendomsvirksomhet er i god utvikling og passerte 300 mill. kroner i driftsinntekter i 2013. Resultat før skatt ble også bedre, og endte på 40 millioner kroner.

Gjennom de siste ti årene har Møllergruppen nær tredoblet sin omsetning. Egenkapitalen i konsernet er firedoblet i samme periode, ved at eierne gjennom disse årene har latt det aller meste av overskuddet bli værende i selskapet for å kunne utvikle virksomheten. Dermed har det vært mulig for Møllergruppen å ekspandere både i Norge, Sverige og Baltikum og ta posisjonen som Nordens ledende bilkonsern.

Møllergruppen ser optimistisk på 2014. Konsernets bilmerker lanserer en rekke nye modeller i 2014, ikke minst flere elektriske biler og ladbare hybridmodeller.