Mesta mer ulykkesbelastet og lønnsom

Omsetningen for videreført virksomhet 3. kvartal er på  909 mill. kroner, mot 775 mill. kroner i samme kvartal 2012. Dette er en økning på 17%.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er godt fornøyd med resultatene i perioden og ser frem til å gå inn i siste kvartal med positive utsikter, sier adm. direktør Harald Rafdal.

Driftsresultat for videreført virksomhet eksklusiv gevinster fra salg av eiendom er  33 mill. kroner, en økning på 21 mill. kroner fra 2012.

- Vi ser med glede på den positive trenden Mesta er inne i. Vi jobber målrettet og strukturert i alle ledd, og dette bærer frukter, sier Rafdal.

Ordrereserven for videreført virksomhet er på 6486 mill. kroner. Dette er en liten økning fra samme tid i fjor (1%).

- Regjeringen har antydet en økt satsning innen drift og vedlikehold av vei, noe som medfører økt aktivitet i markedet der Mesta har en markedsandel på nær 50%. Dette gir gode framtidsutsikter for selskapet, sier Rafdal.

HMS H1-verdien er på 6,4 i 3. kvartal. Dette er en økning fra samme periode i 2012 (4,3). H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen per 1 mill. arbeidede timer. Sykefraværet er gått opp til 5,3% fra 5,0% i 2012.

- Vi er ikke fornøyd med utviklingen vi i denne perioden ser på H1-verdien vår. Sikkerhet i vårt arbeid er det viktigste vi gjør hver eneste dag, og med et H1 mål på null har vi en liten vei å gå, avslutter Rafdal.