Illustrasjonlaget av Asplan Viak AS for Statens vegvesen som viser traséfremføring for de aktuelle utbyggingsalternativene over Mjøsa.
Illustrasjonlaget av Asplan Viak AS for Statens vegvesen som viser traséfremføring for de aktuelle utbyggingsalternativene over Mjøsa.

Mekling om firefelts mjøsbru

Kulturminner i veien for veien.

Publisert Sist oppdatert

Gjøvik kommune, Ringsaker kommune, Riksantikvaren og Statens vegvesen har vært på mekling hos Fylkesmannen i Hedmark for å avklare trase for fremtidig firefelts E6 mellom Moelv og Biri. På meklingen ble det enighet om å se nærmere på en sørlig variant av alternativ sør slik at kulturminnene i denne traseen ikke berøres.

Det er ventet at prosessen med å vurdere det sørlige alternativet av den sørlige traseen starter før sommerferien.

Meklingen hos Fylkesmannen i Hedmark henger sammen med at Riksantikvaren hadde innsigelse til det sørlige alternativet. Statens vegvesen anbefalte at det sørlige alternativet ble valgt, en anbefaling kommunestyrene i Ringsaker og Gjøvik fulgte. Les mer om kommunedelplanen og alternativ sør  her.