Det var Målselv Maskin & Transport AS som leverte det laveste tilbudet:

  1. Roald Madsen AS, 66 654 942 kroner
  2. Tormod Kristensen Maskin AS, 54 708 131 kroner
  3. Målselv Maskin & Transport AS, 49 721 844 kroner
  4. Anlegg Nord AS, 49 822 274 kroner
  5. Kime Kåre Isaksen AS, 57 169 761 kroner
  6. Bertelsen & Garpestad AS, 63 846 821 kroner

Entreprisen omfatter 870 meter vei i dagen fra moloen i Sørkjosen og frem til tunnelpåhugget med Mølnelva, samt 150 meter forskjæring og tunnelpåhugg ved Sørelva. Veien skal bygges på samme sted som eksisterende E6 på Sørkjossiden, med unntak av en del på Sørelva-siden.

Entreprisen er en del av prosjektet E6 Sørkjosfjellet som utgjør strekningen Sørkjosen til Langli i Nordreisa kommune i Troms fylke.