Maksimalt to ledd underentreprenører

Veidekke Entreprenør AS innfører grense på to ledd med underentreprenører.

Publisert Sist oppdatert

I den senere tid har det fremkommet informasjon som tyder på omfattende omgåelse av lover og forskrifter innen byggenæringen, spesielt i Oslo-regionen. Ut fra det myndighetene viser til er det både snakk om sosial dumping, hvitvasking, heleri og om organisert kriminalitet med internasjonale forgreninger. Aktiviteten er ofte koblet til underentrepriser og videre utsetting av oppgaver til nye ledd av underentreprenører, skriver Veidekke i en pressemelding.

To ledd med underentreprenører

- For å bedre oversikten, og hindre at våre prosjekter blir involvert i slik aktivitet, innfører Veidekke Entreprenør AS nå bestemmelse om maksimalt to nivåer av underentrepriser, sier adm. direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Dette betyr at en valgt underentreprenør ikke kan sette bort oppgaver mer enn ett ledd fra seg selv. Arbeidet med å gjennomføre de nye rutinene er allerede i gang:

- De nye bestemmelsene skal gjelde for fremtidige kontraheringer, og de skal gjelde for hele Veidekke Entreprenør. Dersom det i enkelte tilfeller vil være behov for bortsetting i mer enn to ledd, krever dette spesiell godkjenning, legger Andresen til.

Dette er tilsvarende bestemmelser som Statens Vegvesen har besluttet å innføre

, og som Fellesforbundet også har gitt sin støtte til.

Problemer med hvitvasking

I tillegg til beslutning om maksimalt to ledd underentreprenører har Veidekke også innskjerpet rutiner for kontrahering av underentrepriser. Her er det ikke snakk om omfattende endringer, men mer en innskjerping av de rutiner og retningslinjer som allerede er etablert.

- Vi erkjenner at sosial dumping og hvitvasking er utfordringer for bransjen, og derfor gjennomgår vi nå også rutinene for å sikre at våre samarbeidspartnere er seriøse aktører, avslutter Dag Andresen.