Må bli kvitt myr fra E6

Statens vegvesen trenger mottakere av myrmasser fra utbygging av E6.

Publisert Sist oppdatert

Bygging av ny firefelts E6 mellom Tillerbyen og Melhus starter i år, og store mengder myrmasser skal fjernes fra Heimdalsmyra.

Statens vegvesen ønsker å komme i kontakt med eiere/drivere av mottak som er godkjent, eller er i ferd med å bli godkjent, for permanent eller midlertidig deponering av myr.

- Det er behov for deponering av totalt 500.000 m3 myrmasser fra strekningen Tiller - Sandmoen, sier assisterende prosjektleder Odd Jostein Haugen i Statens vegvesen. 

Av dette kan rundt halvparten være egnet til produksjon av vekstjord. Resten må deponeres permanent.

Uttak av myr vil starte sensommeren 2015 og vil være ferdig våren 2016. - Vi ønsker så korte transportavstander som mulig av hensyn til miljø og kostnader, sier Haugen. Det er også ønskelig å fordele myrmassene på færrest mulig mottak, fortrinnsvis i kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus eller Skaun.

Vegvesenets intensjon er å inngå samarbeidsavtale om mulige deponiområder. Eventuell avtale om deponering av masser må den enkelte driver utarbeide sammen entreprenør som gir tilbud på utførelse av veianlegget.

Statens vegvesen ber interesserte melde fra innen 23. januar 2015

Kontaktperson:

Ass. prosjektleder Odd Jostein Haugen, Mobil: 91744075