Kiruna sentrum skal flyttes til Tuolluvaara.
Kiruna sentrum skal flyttes til Tuolluvaara.

LKAB betaler 3,74 milliarder for byflytting

Det svenske gruveselskapet Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har inngått avtale med Kiruna kommune om å betale 3,74 milliarder svenske kroner for å flytte Kiruna by ca. 3 km mot øst.

Publisert Sist oppdatert

I avtalen, som ble inngått 14. mai 2014, står det at LKAB skal betale for veier/gater, vannforsyning og avløp i det nye Kiruna sentrum. Kommunen skal få penger til å bygge nye skoler, bygg for redningstjeneste, bibliotek, bussentral, «Folkets Hus» og svømmehall.

Til nå har LKAB satt av ca. 8 milliarder svenske kroner for flytting av Kiruna og Malmberget. Til høsten fortsetter selskapet å forhandler med huseiere og eiendomseiere som ennå ikke har fått hus og tomt lenger øst.

Nytt hovednivå

Flytting av boliger har pågått i mange år allerede i Kiruna på grunn av rasfare når gruven utvides under jord. I 2013 innviet LKAB sitt nye hovednivå i Kirunagruven (1365 meter dyp). Investeringen for dette er på over 12 milliarder svenske kroner. Det nye hovednivået skal sikre drift i gruven frem til 2030-2035 avhengig av brytningstakt. Det er denne utvidelsen som fører til at bysentrum må flyttes for ikke å befinne seg i et rasfarlig område.

Det er hovedavtalen for byggingen av infrastrukturen og bygg for offentlige tjenester som kom i havn 14. mai.

 Trenger arbeidskraft

Kiruna kommune opplyser at de har Sveriges laveste arbeidsledighet, høy gjennomsnittslønn, størst vekst i antall småbedrifter og stor etterspørsel etter nye boliger.

I en pressemelding i forbindelse med avtalen mellom LKAB og kommunen opplyses det at det er mangel på arbeidskraft i området: «Vi trenger flere byggebedrifter, flere entreprenører og flere mennesker som vil være med på denne fremtidstroen».