Bilde fra Youtubefilmen der Skandeka-sjåfører kjører forbi andre sjåfører på en uoversiktlig strekning.
Bilde fra Youtubefilmen der Skandeka-sjåfører kjører forbi andre sjåfører på en uoversiktlig strekning.

Lettvint å sparke Skandeka-sjåførene

Kommentar: Skandeka valgte den enkleste, men kanskje også feigeste løsningen da de sparket de tre sjåførene som råkjørte i Gudbrandsdalen.

Publisert Sist oppdatert

Relativ høy arbeidsledighet i Europa, kombinert med transportkjøpere som ikke bryr seg om at varene fraktes helt på (og noen ganger over) grensen til det forsvarlige og bevisstløse politikere, har ført til ville tilstander på norske veier.

Rekken av videoer der utenlandske sjåfører gjør hårreisende manøvre i Norge synes uendelig. De nedverdigende arbeidsforholdene flere sjåfører fra Øst-Europa blir presset til av transportkjøpere som bare vil ha varene frem, er et tragisk eksempel på hva som skjer når man presser land på vidt forskjellige økonomiske nivåer inn i én felles europeisk økonomi. Det blir enda verre av at europeiske politikere ikke har oversikt nok til å regulere det store nye markedet godt nok.

Les også: fikk sparken Les også:

Det finnes eksempel på at transportkjøpere ikke har peiling på hvordan og med hvem varene deres blir fraktet mellom A og B. Og de vil antakelig heller ikke vite det. For da kan de jo plutselig bli ansvarlige for at sjåfører lever i månedsvis i lastebilen de kjører, uten å få annen lønn enn til nok mat slik at de kan leve for å kjøre en dag til. Derfor blir det stor omveltning og ramaskrik når media avslører uverdige, ulovlige og farlige forhold. Da kvitter man seg med sjåfører og eventuelt transportselskap, for å gå videre med neste i køen.

Filmen av de tre lastebilene fra litauiske Skandeka dreier seg ikke om sosial dumping eller uverdige arbeidsforhold. Det dreier seg om trafikkfarlig kjøring, sannsynligvis presset frem av krav om lønnsomhet fra eierne. Eierne igjen har de siste årene måtte klare seg med mindre og mindre penger fra transportkjøperne, fordi de europeiske (og norske) politikerne ikke har fulgt opp med et regelverk som setter krav til dem. Og kanskje enda viktigere; Ikke følger opp de eksisterende reglene med nok kontroller og sanksjoner. Dette blir ikke bedre av at en utenlandsk sjåfør som er så uaktsom at han eller hun mister retten til å kjøre tungt kjøretøy i Norge fortsatt kan kjøre i andre europeiske land. Det jobbes riktig nok mot å rette opp i dette, men det vil ta tid å få på plass et bedre europeisk regelverk.

Filmen av Skandekas forbikjøringer ble lagt ut 11. juni av Vidar Fransplass. Da jeg fant frem til den på kvelden tirsdag 29. oktober hadde filmen under 200 visninger. Etter at AT.no (Anlegg&Transport på nett) omtalte filmen, har blant annet NRK, TV2, Dagbladet og Sunnmørsposten plukket opp saken. Fredag 1. november var filmen vist over 50.000 ganger.
At media satte søkelyset på dette har ført til at norske selskaper som kjøper transporttjenester fra Skandeka har opplevd en belastning med å være knyttet til den litauiske bedriften. Skandeka opplever på sin side en belasting ved å ha tre sjåfører som beviselig kjører uforsvarlig i egne rekker.

Den letteste måten å gjenopprette tilliten er å gi de tre sjåførene sparken. Det hadde stått mer respekt av, etter min mening, å la de tilstå at de hadde gjort en feil og la de få en ny sjanse til å vise at de har lært.

Det er som regel de svakeste i et system som får svi når systemet ikke oppfører seg etter det som er allment oppfattet folkeskikk. Det skjedde også i dette tilfellet.

Hans Kristian Barbøl
Journalist, AT.no