Lemminkäinen lavest i Hammerfest

Lemminkäinen Norge AS leverte laveste tilbud på drift og vedlikeholdskontrakt i Hammerfest.

Publisert Sist oppdatert

Disse kom med tilbud:
Anlegg Nord AS               214 mill. kroner
Lemminkäinen Norge       157 mill. kroner
Veidekke                         222 mill. kroner
Mesta                             178 mill. kroner

- Vi har vært laveste tilbyder på to kontrakter i nord, Senja og Hammerfest, under siste anbudsrunde. Før vi får den endelige avklaringen på Hammerfestkontrakten skal Statens vegvesen kontrollregne og kvalitetssikre at alt er riktig ved anbudet før vi eventuelt får et tildelingsbrev, sier Divisjonsdirektør Frank Mathillas.

Vil bruke millioner i lokalmarkedet

- Vinner vi kontrakten skal det inngås kontrakter med lokalt næringsliv for mange millioner i løpet av den fem år lange kontraktsperioden. Dette gjelder alt fra renhold, innkjøp av utstyr, bruk av underentreprenører med mer. Selv om vi ikke har fått tildelingsbrev, er innkjøpsavdelingen vår og vi allerede i gang med å forbedrede og planlegge prosessen, slik at en oppstart blir vellykket for alle parter, sier Mathillas.

- Finnmark er et satsingsområde

- Hvis vi får kontrakten gir det oss mulighet til å sikre våre ansatte i Finnmark med arbeid hele året og bidra til vekst, både for divisjonen og Lemminkäinen Norge AS. Synergier vil være i samvirke med vår anleggsdivisjon og divisjon asfalt, pukk og grus, alle med en tilstedeværelse i Nord-Norge. Denne kontrakten er derfor en viktig milepæl fordi Finnmark er et satsingsområde for oss, sier Mathillas.