Sjåføren som kjørte denne trekkbilen måtte kjørte med en annen persons sjåførkort, og hadde store brudd på kjøre- og hviletiden.
Sjåføren som kjørte denne trekkbilen måtte kjørte med en annen persons sjåførkort, og hadde store brudd på kjøre- og hviletiden.

Kjørte med en annens sjåførkort

Den tyske sjåføren på denne norskregistrerte trekkbilen hadde store brudd på kjøre- og hviletiden.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen gjennomførte tungbilkontroll på Sokn kontrollstasjon ved E39 i Rogaland lørdag 5. april. Det ble kontrollert 23 tunge kjøretøy.

Kontrollørene avdekket store brudd på den daglige kjøre- og hviletiden til en tysk sjåfør. Han kjørte i tillegg på annen persons sjåførkort. Dette resulterte i anmeldelse, inndragning av sjåførkortet som tilhørte den andre personen og pålegg om å utføre full ukehvil på 45 timer før videre kjøring.

Et annet kjøretøy hadde ikke godkjent fartsskriver. Det er krav om å utføre 2-årskontroll på fartsskriveren for at kjøretøyet kan brukes til kjøring som er underlagt «kjøre- og hviletidsbestemmelsen». I dette tilfellet var 2-årskontrollen utgått med mer en 3 måneder. Resultatet er at foretaket/eier av kjøretøyet blir anmeldt.

Et tredje kjøretøy ble avregistrert på grunn av manglende PKK (EU-kontroll), og det var i tillegg registrert kontrollseddel/mangellapp med tekniske feil som ikke var utbedret innen fristen.