Her er en av gravemaskinene fra underentreprenør K. A. Aurstad i arbeid med natursteinmur på strekningen.
Her er en av gravemaskinene fra underentreprenør K. A. Aurstad i arbeid med natursteinmur på strekningen.

Kaldt arbeid på Filefjell

Vinteren har igjen festet grepet på Filefjell, men arbeidet går jevnt fremover både ute og inne i Borlaugstunnelen.

Publisert Sist oppdatert
Arbeidet på E16-delstrekningen Smedalsosen-Borlaug har nå kommet så langt at anleggsfolkene kan kjøre forbi Maristova på ny trase.
- Men veien er å regne som en anleggsvei, og mye står selvsagt igjen, sier byggeleder Sveinung Brude.
I den høye fjellskjeringen øst for Maristova, er ca. 30.000 m³ stein sprengt ut. Der gjenstår ca. 10.000 m³. Dette planlegger entreprenøren å utføre i løpet av vinteren. Nede i Borlaugskrysset er rundkøyringen asfaltert, men krysset vil fortsatt være trafikkert som et T-kryss gjennom hele vinteren. Det blir først trafikkert som rundkjøring etter at skilting for rundkjøring er etablert.
 
 
I Borlaugstunnelen er Mesta Elektro i gang med å trekke kabler og montere belysning, ventilasjon og nødskap. Dette er et arbeid det tar mange måneder å fullføre. Delstrekningen er planlagt åpnet utpå høsten, slik at bilistene er over på ny vei fra Borlaug til Smedalsosen før neste vinter.