Kåre Bergstøl har internnummer 7 i veivesenet og er en av de få som har åtte års brøytekontrakt. Han er godt fornøyd med utstyret og den oppfølging han får fra veivesenet.
Kåre Bergstøl har internnummer 7 i veivesenet og er en av de få som har åtte års brøytekontrakt. Han er godt fornøyd med utstyret og den oppfølging han får fra veivesenet.

Internnummer 7 - Kåre Bergstøl, Nore

Husker du saken om snøbrøyter Kåre Bergstøl fra Nore og Uvdal i A & T nummer 4, 1998? Den er skrevet av Per-Erik Carlson.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har delt inn landets riks- og fylkesveinett i ca. to tusen brøyteroder. Av disse er ca. 1800 satt bort til private kontraktører, og avtaletidene varierer mellom ett og åtte år. Redskapen som benyttes er høyst forskjellig, fra 20 - 30 år gamle to-akslede biler, til biler opp mot det nyeste veivesenet selv bruker på fjellovergangene. Kåre Bergstøl fra Nore og Uvdal kommune øverst i Numedal har en moderne bil som han bl.a. bruker til brøyting og strøing.

Kommunen er større enn Vestfold fylke i omfang, så de fire tusen innbyggerne bor nokså spredt. Dette medfører et omfattende veinett, med mange smale og bratte fylkesveier. Kåre Bergstøl (66) er kårkall på gården Straumen hvor han bor sammen med kona Gunvor og sønnen Tore med hans familie. Flere av bygningene rundt tunet er fredet. Kåre var interessert i bil allerede som lite gutt. Som seksåring mistet han stemmen etter å ha «kjørt hjul» på tunet et par år, og fikk «kjøreforbud» av legen.

Han er interessert i organisasjonsarbeid, ble formann i idrettslaget som 18-åring, og har også vært med i andre organisasjoner i bygda. Siden 1981 har han vært medlem i NLF, hvor han har vært lokallagsformann, sittet i fylkesstyret og i veivesenutvalget. Han har kjørt skadefritt helt siden han begynte å kjøre lastebil i 1952. 11 år senere kjøpte han sin egen Mercedes-Benz 322 AK for å kjøre ut masse fra eget grustak og pukkverk. Siden har han bare hatt firehjulstrekkere og har slitt ut fem-seks slike.

Det krever en rutinert sjåfør for å brøyte mange av våre fylkesveier, slik som denne veien til Åsbøgrenda i Numedal.
Det krever en rutinert sjåfør for å brøyte mange av våre fylkesveier, slik som denne veien til Åsbøgrenda i Numedal.

De siste 14 år har han brøytet for veivesenet i tillegg til noen private skogsbilveier, så han kjenner teknikken som skal til for å holde den fem mil lange fylkesvei-roden åpen. Flere av stigningene er på 1:8, så Kåre kjører en firehjul­s­trekker med sperrer på kryss og tvers.

- Men det er like glatt for det, så selv om jeg bruker pigger foran og på indre tvilling, må jeg ofte legge på kjetting. I tillegg har jeg sju mil med strøing på riksvei 40. Med vårt klima skjer brøyting og strøing til forskjellige tider, så dette er en fin kombinasjon. Med firehjulstrekk slipper jeg å dra på et gratis gruslass hele vinteren for å komme frem, sier han.

Bilen

Tidligere hadde Kåre en M-B 1622 AK, men da det ble aktuelt å bytte inn denne, ville han ha en større bil med høyere motoreffekt. For snart to år siden kjøpte han derfor en 320 hk Volvo FL10 med Granning boggiaksel som øket totalvekten til 29.500 kilo. Akselavstand er 3,90 meter, men Kåres ønske om 20 cm kortere akselavstand var ikke forenlig med Volvos firehjulstrekk. Sveis og Hydraulikk AS i Østfold har montert brøyteutstyret og bygget tipp og plan med hurtiglåser og sideautomat til venstre.

- Bilen har nå gått 4500 mil og viser seg å ha mange fordeler. Nå kan jeg kople inn drift på forakselen under fart, og hydraulikken til plogen er nesten som en drøm for meg som har opplevd utviklingen. Dieselforbruket er vesentlig redusert i forhold til innbyttebilen, selv om jeg nå har 100 hester mer og høyere egenvekt. Forhandleren er flink til å følge opp, kommer og hjelper meg selv om det er en times kjøring fra verkstedet i Kongsberg. Hver høst blir plogen justert med en mal for å få riktig utnyttelse, dette er noe veivesenet hjelper meg med oppe på Rødberg, sier Kåre Bergstøl.

Tippramma er festet med hurtiglåser, slik at annet utstyr kan monters i en fart. Påbygget fra Sveis og Hydraulikk AS er funksjonelt og lett.
Tippramma er festet med hurtiglåser, slik at annet utstyr kan monters i en fart. Påbygget fra Sveis og Hydraulikk AS er funksjonelt og lett.

 

Roden

På roden i Åsbøgrenda er det 12 husstander hvorav to driver melkeproduksjon. Dette betyr at det går både skolebuss og melkebil her, så kravet til god vintervei er absolutt.

- Den ideelle brøytehastigheten  ligger mellom 40 og 45 km/t, men på denne kronglete veien hender det ofte at jeg må ned i 5 til 10 km/t. Da tar det tid og jeg bruke ofte tre timer på runden. Takket være at veivesenet er flinke til å stikke opp om høsten, holder jeg meg på veien. For å beholde bredden hele vinteren, står stikkene 15-20 cm utenfor oljegrusen. Når det blir for trangt i skjæringene, må jeg hente traktoren. Det er en 90 hk John Deere med Hokus fres, sier Kåre, som setter sin ære på å gjøre en god jobb for sambygdingene.

- Nå kjører vi på overtid, for avtalen utløp for to dager siden, den 15. april. Hvem hadde tenkt seg at det skulle komme en halvmeter snø etter den første sommerdagen? undrer den aktive kårkallen.