Slik blir de nye fergene som skal trafikkere Moss - Horten.
Slik blir de nye fergene som skal trafikkere Moss - Horten.

Nye superferger Horten - Moss

Kapasiteten på fergesambandet Moss-Horten, økes med 25-30 prosent, og nye superferger skal på plass.

Publisert Sist oppdatert

 

- Norges største fergekontrakt er i havn. Vi er svært fornøyd med at fergenæringen har vist at det er mulig å få til en betydelig miljøgevinst basert på nyvinning innen fergeproduksjon, sier regionveisjef Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Det dreier seg kontrakten for fergesambandet Moss-Horten. Bastø-Fosen fikk fornyet tillitt og signerte mandag kontrakten verdt 4,5 milliarder kroner. Kontrakten gjelder perioden 2017-2026.

Fra 2017 skal tre nye ferger utstyres med energieffektive dieselmotorer. Ifølge pressemeldingen viser Bastø Fosens beregninger at NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferger.

Totalt skal fem ferger trafikkere sambandet, i tillegg til en reserveferge.

Tre av fem ferger skal bygges nye. De nye fergene blir 142 meter lange og 21 meter brede. Det vil gi en kapasitet på 600 passasjerer, 200 biler og mellom 24 og 30 vogntog, avhengig av størrelse.

- Vi er svært fornøyd med å ha signert kontrakten, og ser frem til å drifte sambandet i en ny konsesjonsperiode. Vi har tro på at også våre passasjerer ser frem til at vi får på plass tre nye godt tilrettelagte ferger i sambandet, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Fakta

- Riksvegfergen Moss - Horten transporterte i 2013 i overkant av 1,7 millioner kjøretøy og 1,6 millioner passasjerer (eksklusiv sjåfør).

- Norges største fergekontrakt og en av landets mest trafikkerte fergesamband.

- Dagens avtale med driftsoperatør Bastø Fosen utløper ved utgangen av 2016.

- Ny kontrakt gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2026.

- Ny kontrakten har en verdi på 4,5 milliarder kroner.

- Ved oppstart i 2017 skal det være fem ferger i drift med minimum kapasitet på 1000 personbilenheter totalt (5x200). I tillegg skal det være en reserveferge med tilsvarende kapasitet. Det er opsjon på ytterligere to tilsvarende ferger avhengig av trafikkutviklingen.

- I anbudet ble det stilt krav til NOx-utslipp i henhold til internasjonale regler TierIII, noe som medfører at bl.a. tradisjonell oljedieselteknologi ikke kan benyttes uten omfattende rensing.

- Åpningstiden for fergeforbindelsen blir 19 timer, som i dag. Rutetidene er forskjøvet 15 min frem med likt starttidspunkt i Horten og Moss. Åpningstid kl. 04.45 - 23.45.

-  Ruteopplegget vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens tilbud.

-  I dag er det en frekvens på gjennomsnittlig 18 minutter mellom fergeavgangene på dagtid. (Med ev. sju ferger i trafikk vil det i rushtiden være 12 minutters frekvens).

- Kontraktsformen blir som i dag en nettokontrakt uten statlige tilskudd. Fergeoperatøren må tautgifts- og inntektsrisiko. Finansieringen skjer via billettinntekter.