Ingen internasjonal last - manglet fraktpapirer

Denne polske trekkbilen med polsk sjåfør, og dansk DSV-tralle, fraktet varer i Norge med en huskeliste - utfylte fraktpapirer var det dårlig med.

Publisert Sist oppdatert

Ut fra kjøre- og hviletid og sjåførens opplysninger har den polske trekkbilen ankommet Norge 21. november. Dette kunne ikke sjåføren vise noen fraktpapirer på da han ble stoppet på Jessheim trafikkstasjon onsdag 26. november. Uten internasjonal last til Norge, kan ikke utenlandske transportbedrifter utføre transporter i Norge mot vederlag.

Trekkbilen har likevel kjørt gods fra Oslo til Trondheim, og fra Trondheim til Stranda, før den lastet møbler i Stranda som skulle til Tyskland.

Huskelapp erstattet fraktpapirer

- Fraktpapirene fra Oslo til Trondheim manglet registreringsnummeret på trekkbilen, sted for levering, dato og underskrift for mottatt gods. Lasten fra Trondheim til Stranda finnes det ingen papirer på i bilen. Bare en huskelapp sjåføren brukte med steder han skulle innom, sier inspektør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.

Dansk DSV-tralle lastet med møbler fra Stranda som skulle til Tyskland.
Dansk DSV-tralle lastet med møbler fra Stranda som skulle til Tyskland.

Dårlige odds for straff

37 av 39 anmeldelser inspektørene som tilhører Jessheim trafikkstasjon har sendt Romerike politidistrikt har endt uten straff

Den polske bedriften som eier trekkbilen blir anmeldt for brudd på kabotasjebestemmelsene. Det er imidlertid dårlige odds på å få bedriften straffet; . Det er med andre ord ca. fem prosent sjanse for å bli straffet dersom man blir stoppet og anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring på Romerike.

 

STILLING LEDIG: