AS Oscar Sundquist med klart lavest tilbud.
AS Oscar Sundquist med klart lavest tilbud.

Høyeste tilbud over dobbelt så dyrt som laveste

Fire vil forberede tunnelen gjennom Trifonhøgda på E105. AS Oscar Sundquist vil gjøre jobben til under halve prisen av det Mietinen Maskin AS skal ha.

Publisert Sist oppdatert

Ved tilbudsåpning mandag 28. oktober var det kommet inn tilbud fra fire entreprenører på forberende arbeider ved østre portalområde for tunnelen gjennom Trifonhøgda på E105 i Sør-Varanger kommune.

Av de fire tilbudene er det AS Oscar Sundquist som leverte det laveste tilbudet:

  1. Mietinen Maskin AS, 9.330.911 kroner
  2. Mesta AS, 7.281.616 kroner
  3. AS Oscar Sundquist, 4.347.900 kroner
  4. Tormod Kristensen Maskin AS, 6.040.432 kroner

Arbeidet består i å opparbeide en midlertidig anleggsvei på ca. 200 meter, fra Lisadellvegen i Elvenes og ned til østre påhugg for den planlagte tunnelen gjennom Trifonhøgda. Det skal også etableres forskjæring til tunnelen, og klargjøres for anleggsområde for vestre landkar for den nye brua over Bøkfjorden/Pasvikelva.

Tilbudet skal nå kontrollregnes før det inngås kontrakt med entreprenør. Oppstart av arbeidet er beregnet til å være rundt juletider.

Dette tilbudet er en del av arbeidene på E105 mellom Bjørkheim og Storskog tollstasjon mot Russland.