Hæhre-tunnel er Nord-Norges lengste

Toventunnelen på fylkesvei 78 er Nord-Norges lengste veitunnel på ca. 10,7 km. Første spadetak ble tatt i januar 2010. Gjennomslaget kom 08.02.2012. Den åpnes for offentlig ferdsel 22. november.

Publisert Sist oppdatert

Nye fylkesvei 78 er viktig for å sikre en god veiforbindelse mellom ytre og indre Helgeland i Nordland. Den nye veien reduserer avstanden mellom Mo og Leirosen med ca. 30 km. For tunge kjøretøy reduseres avstanden med ca. 46 km. Årsaken er at tunge kjøretøy i dag må kjøre via Mosjøen, mens lette kjøretøy kan bruke dagens fylkesvei 254. Mellom Mosjøen og Leirosen blir det ca. 8,5 km kortere.

Forsinkelser etter konkurs

gikk konkurs i fjor

Det er noen måneder siden Hæhre Entreprenør AS var ferdig med sin jobb i tunnelen. Men det har tatt tid å få det elektriske og annet på plass. Ikke minst fordi danske KB Elektrotech AS som skulle sette opp det elektroarbeidene .

Scanmatic var eneste som leverte tilbud

Scanmatic Elektro AS overtok der KB Elektrotech slapp etter en ny tilbudsrunde, der . Tidligere var det annonsert at Toventunnelen skulle åpnes 1. november, men behov for mer tid til testing av sikkerhetsutstyr ga tre ukers utsettelse.

255 kroner for tunge kjøretøy

Tunnelen går i slak motbakke fra begge sider inn mot midten. Det vil knapt merkes for de kjørende. Årsaken til stigningen er at vann skal kunne renne ut. Det er tre kurver i tunnelen. Det vil føles som om du kjører en rimelig rett strekning, men hvis du følger lysene i taket er det lett å se den svake dreiningen. Den gjør det lettere å vurdere avstandene.

Toventunnelen har havarinisjer, nødtelefoner, brannslukkere og ventilasjon. Det er flere snu-nisjer som er store nok for tunge kjøretøy. Vegtrafikksentralen (VTS) overvåker denne og ca. 80 andre tunneler i Nord-Norge. VTS kan varsle nødetater og fjernstyre stenging og ventilasjon hvis nødvendig

Bomstasjonen blir satt i drift på vestsiden når tunnelen åpner for trafikk. Taksten blir ifølge Statens vegvesens nettsider 85 kroner for lette kjøretøy og 255 kroner for tunge. Autopass-avtale gir rabatt.