Hæhre lavest på Fellesprosjektet

Fredag 11. oktober klokken 12 var det tilbudsåpning på konkursrammede Alpine Baus parsell på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ved Minnesund i Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Følgende firmaer har levert tilbud på å bygge ferdig firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug:

- Veidekke Entreprenør AS med en tilbudspris på 1.529.093.593 kroner.
- Hæhre Entreprenør AS med en tilbudspris på 1.291.554.905,02 kroner.
- AF Gruppen Norge AS med en tilbudspris på 1.311.199.599 kroner.

Hva skal bygges?

Entreprenøren som blir tildelt oppdraget skal gjøre de gjenstående arbeidene i forbindelse med å bygge:   

- firefelts E6 på en strekning på cirka 6,3 km.
- dobbeltsporet jernbane på en strekning på ca. 4,2 km.
- ca. 8,5 km med lokalveier.
- ca. 8,2 km gang- og sykkelveier i nedlagt Dovrebane.
- diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Videre fremdrift

Tilbudene skal nå gjennom en intern behandling i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen før en entreprenør blir tildelt oppdraget med å bygge de gjenstående arbeidene av tiltakene nevnt over.

Det er ventet at entreprenøren som tildeles oppdraget kan starte sitt arbeid på anleggsområdet før jul. Inntil da vil entreprenørene som av sikkerhetsmessige og fremdriftsmessige årsaker ble tildelt hastejobber etter Alpine Bau sin konkurs fortsette sitt arbeid.

E6 åpner som planlagt i 2014 med unntak av en cirka to kilometer lang strekning ved Korslund. Den to kilometer lange strekningen, som blant annet omfatter en veitunnel på ca. 630 meter, kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke åpne før sommeren 2015. Dovrebanen vil åpne som planlagt i 2015.   

En av tre grunnarbeidskontrakter

Denne kontrakten er en av tre grunnarbeidskontrakter i forbindelse med bygging av firefelts E6 mellom Minnesund og Labbdalen, og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud. I mars 2012 fikk JV Veidekke Hochtief oppdraget på FP2, som omfatter firefelts vei og dobbeltsporet jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja.

I begynnelsen av mai 2012 inngikk Hæhre Entreprenør kontrakt om å bygge strekningen mellom Strandlykkja og Kleverud/Labbdalen. I tillegg er det inngått egne kontrakter om jernbanetekniske arbeider samt elektrotekniske installasjoner og anlegg for styring, regulering og overvåking av tunnelene langs Mjøsa.