Selger Nils Arve Norendal (t.v.), Nasta, maskinfører Petter Flåten og Carl Christian Fon, begge Carl C. Fon AS og Torstein Strømmen, Nastas representant i prosjektet, foran en av testmaskinene.
Selger Nils Arve Norendal (t.v.), Nasta, maskinfører Petter Flåten og Carl Christian Fon, begge Carl C. Fon AS og Torstein Strømmen, Nastas representant i prosjektet, foran en av testmaskinene.

Hitachi-gravere på syntetisk diesel

- Vi har ingen betenkeligheter med å benytte syntetiske diesel som permanent drivstoff på våre maskiner. Testene i vinter var svært positive. Vi hadde ingen startproblemer i kulda, lavere utslipp og forbruket lå på samme nivå som med vanlig diesel.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Carl Christian Fon, daglig leder i Sandefjord-firmaet Carl C. Fon AS, som sist vinter benyttet syntetisk diesel (GTL=gas to liquids, se egen sak) på to 50-tonns Hitachi-gravere på en E18-parsell i Østfold. Ved denne parsellen skal mannskap og maskiner fra Sandefjord-firmaet blant annet forflytte ca. 600.000 m 3 løse og faste masser.

Første langtest

Torstein Strømmen (t.h.), Nastas representant i prosjektet, intervjues av redaktøren i Ground Control, Hitachi Constructions internasjonale magasin.
Torstein Strømmen (t.h.), Nastas representant i prosjektet, intervjues av redaktøren i Ground Control, Hitachi Constructions internasjonale magasin.

Drivstofftesten som varte fra 18. februar til og med 30. april, ble utført i regi av Hitachi Construction Machinery Europe (HCME), nederlandske Shell og Hitachi-importør Nasta AS.

GTL-diesel er tidligere blitt testet i Europa på busser og lastebiler, og en kort test på en 25 tonns gravemaskin i Nederland. GTL-testen fra Østfold er den første langvarige testen på anleggsmaskiner. Hovedformålet med testen var å undersøke GTL-dieselens kuldeegenskaper (ned mot -20 grader), lagringsegenskaper og om motoren/maskinen opprettholdt kreftene ved bruk av den syntetiske dieselen.

Samme forbruk

Fons to Hitachi-gravere har i testperioden samlet brukt ca. 25.000 liter. Målinger viser at timesforbruket av GTL-dieselen ligger på det samme som med vanlig anleggsdiesel etter norsk bransjestandard. Store forskjeller mellom de to drivstoffene er det imidlertid når det gjelder utslipp og lukt. GTL-dieselen har renere utslipp enn vanlig anleggsdiesel og er nærmest luktfri. Det kan Petter Flåten bekrefte. Han var fører på den ene testmaskinen.

- Shells GTL-diesel er luktfri, motoren gir fra seg mindre støy, og den startet lett i morgenkulda. Jeg merket heller ingen endring i motorkreftene, sier Flåten som har 28 års erfaring som maskinfører.

Den ene av testmaskinene under arbeid på den nye E-18-parsellen Homstvedt-Melleby i Østfold.
Den ene av testmaskinene under arbeid på den nye E-18-parsellen Homstvedt-Melleby i Østfold.

Også under den automatiske avbrenningen av partikkelfilteret for eksosen var det mindre lukt, opplyser Torstein Strømmen som har vært Nastas representant under testprosjektet.

Både nye og «gamle»

- Shells GTL-drivstoff er forenlig med eksisterende dieselteknologi, og drivstoffet kan blandes med ordinær diesel. Det innebærer at drivstoffet kan benyttes både på nye og eldre, større dieselmotorer, uten å måtte «bygge om» eller modifisere disse. Dermed er det ingen fordyrende og komplekse prosesser som må iverksettes for brukere som vil benytte dette drivstoffet på sine maskiner, sier Igor de Liefde i HCMEs motordivisjon. HCME har fra mai i år startet med leveranser av nye maskiner med GTL-diesel på tanken som standard.