Her ryker tyskerens kjøretillatelse

Denne tyskregistrerte trekkbilen ble stående ved en rundkjøring på E6 i Svortdalen i Nordland fredag 18. oktober med det som betegnes som sommerdekk.

Publisert Sist oppdatert

 Alle papirer, inkludert kjøretillatelsen ble beslaglagt på stedet.

- Han får ikke kjøre en meter videre før vogntoget er skodd med vinterdekk,  sier Egil Pettersen, operasjonsleder ved Helgeland politidistrikt til Rana Blad.

Kjøretøy over 3500 kg er pålagt å ha minst 5 mm mønsterdybde på alle dekk, også på tilhengeren fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark.

særlig merkede vinterdekk i perioden fra 15. november til 31. mars.

Biler/trekkvogner over 3500 kg pålegges også å ha Kjøretøy skal ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende  utenfor periodene nevnt ovenfor, dersom det er nødvendig for å sikre  tilstrekkelig veigrep i forhold til føret.

Det er tidligere opplyst fra myndighetene at det skal koste 750 kroner per dekk som ikke oppfyller kravene til vinterdekk.

- Denne sjåføren er den første jeg kjenner til som har blitt stanset her på  Helgeland og gitt kjøreforbud etter at de nye reglene trådte i kraft. Om han  ikke er den aller første, så er han definitivt blandt de første som får  erfare at en ny forskrift er trådt i kraft, sier operasjonsleder Pettersen til den lokale avisen.