De nye maskinene skal rydde snø på Svenske flyplasser drevet med biogass i vinter.
De nye maskinene skal rydde snø på Svenske flyplasser drevet med biogass i vinter.

Gassdrevne snøryddingsmaskiner i Sverige

For første gang skal svenske flyplasser i vinter ryddes for snø ved hjelp av biogassdrevne maskiner.

Publisert Sist oppdatert

Swedavia AB skal teste de nye klimatilpassede gassdrevne maskinene i vinter på de ti viktigste flyplassene i Sverige. Målet er å ha et nullutslipp av fossilt karbondioksid i virksomheten innen 2020, skriver selskapet i en pressemelding.

Siden 2004 er utslippene redusert med 69 prosent. For å nå målet investerer Swedavia ca. 200 mill. svenske kroner i nytt utstyr frem til 2016. Investeringene skal gi både miljømessig og økonomisk gevinst: I tillegg til reduserte utslipp av CO2, gir de nye maskinene reduserte vedlikeholdskostnader. I tillegg til gassdrift har selskapet biler som drives med elektrisitet. 

- Størsteparten av våre resterende fossile utslipp av karbondioksid elimineres samtidig som virksomheten effektiviseres gjennom ny brukbar teknikk. Som statlig selskap er det også et ansvar å lede utviklingen innen området forover, sier konsernsjef Torborg Chetkovich.

Ved rydding av snø på rullebanene på Stockholm Arlanda Airport kjøres opptil ti kjøretøy samtidig i formasjon. De 2,5 til 3,5 km lange rullebanene brøytes, kostes og blåses rene på ca. åtte minutter.

De nye kjøretøyene er 15 meter lange med en vekt på nær 30 tonn. Swedavia har bestilt 29 nye snøryddemaskiner (bildet) der åtte blir levert denne vinteren (2014/-15).