Her gjøres det klart for første salve i det som skal bli en 500 meter lang tunnel.
Her gjøres det klart for første salve i det som skal bli en 500 meter lang tunnel.

Første salve er satt av

Hæhre Entreprenør er i gang med tunnelen ved Kråkmotinden på ny E6.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen og entreprenør Hæhre trapper opp aktiviteten ved Kråkmo. Nå er byggingen av tunnelen ved Kråkmotinden i gang. Onsdag 29. januar gikk første salve for det som skal bli en 500 meter lang tunnel ved Kråkmo i Hamarøy.

- Vi regner med å være gjennom fjellet i løpet av april, sier byggeleder Frode Nymo i Statens vegvesen.
 
Tunnelen er en del av prosjektet  E6 Femtvasslia - Kråkmo, der det blir bygget i alt 5,1 km ny vei. Frem mot jul jobbet entreprenøren med å etablere anleggsvei i traseen der den nye veien skal gå. Dette arbeidet fortsetter parallelt med at tunnelen nå bygges.

Øker bemanningen og arbeidstiden

I forbindelse med tunnelbyggingen er bemanningen økt på anlegget. Entreprenøren skal operere med to skift, og arbeidet vil foregå fra 07.00 til 02.00 mandag til fredag. Lørdag er det aktivitet fra 07.00 til 17.00, mens søndag er arbeidsfri.

Tidvis stenging av veien

Det meste av arbeidet foregår utenfor eksisterende E6, så trafikanter vil i liten grad bli berørt. Det vil imidlertid være noe anleggstrafikk i området. I forbindelse med sprengningsarbeid nært veien må trafikken stoppes i korte perioder.