Pionerprosjekt fra Lintho Steinmiljø og Stina Lintho Lippestad.
Pionerprosjekt fra Lintho Steinmiljø og Stina Lintho Lippestad.

Full fart på permeable dekker

Permeable dekker er ikke lenger bare på full fart inn på det norske markedet, nå har det også fått fotfeste.

Publisert Sist oppdatert

Permeable dekker i belegningsstein etableres i disse dager ved Utleiesenteret for maskiner og utstyr på Dalen Næringspark utenfor Drammen.

- Dette er et pionerprosjekt innen anleggsbransjen som gir et nytt og stort potensial for belegningsstein, forteller daglig leder Stina Lintho Lippestad i Lintho Steinmiljø som utfører prosjektet.

10.000 m2 med permeabel belegningsstein skal legges.

Neste år vil Brakar Bussdepot på nabotomten få 17.000 m2 tilsvarende dekker på sine bussoppstillingsplasser.

Lintho Lippestad forteller at drenerende betongdekker er blitt et nytt bruksområde.

- Permeable, gjennomtrengelige, dekker, kombinert med faste dekker gir en effektiv behandling av overvann. Dette er forenklede og kostnadsbesparende løsninger, ikke minst for anleggsbransjen. Permeabel dekkekonstruksjon lar overvann trenge igjennom hull i steinen, forteller Lintho Lippestad.

Hun viser til at dette er en løsning det har vært knyttet store forventinger til.

- Selvdrenerende dekker er kostnadsbesparende og ikke minst miljøvennlig. Løsningen krever mindre graving og båndlegger ikke så store arealer til ledningsnett og fangsystemer for vann, sier Lintho Lippestad.

Hun viser til at overvann etter kraftig og langvarig regn er en betydelig belastning for det kommunale vann og avløps-anlegget.

- Det stilles derfor stadig strengere krav til alternativ håndtering og fordrøyning av overflatevann ved utvikling av nye prosjekter. Belegningsstein med permeable fuger vil være et godt eksempel på en lokal overvannsløsning, sier Lintho Lippestad.

Denne bærekraftige dreneringsteknologien blir stadig mer utbredt i flere land.

- I Europa, USA og Canada har permeable dekker av belegningsstein i årevis vært et godt bidrag til effektiv og miljømessig handtering av overvann. Bare i Tyskland alene ligger anslagsvis 30.000 000 m2 av denne typen dekker, forteller Lintho Lippestad.

Lintho Steinmiljø AS er ledende innen utvikling og anlegging av maskinlagte belegningssteinsdekker i Norge siden 1991. Firmaet har 20 ansatte, 5 leggemaskiner og flere maskiner for utlegging av masser.