Volvos vekst i den tyngste klassen driver mesteparten av veksten i lastebilmarkedet.
Volvos vekst i den tyngste klassen driver mesteparten av veksten i lastebilmarkedet.

Fortsatt fremgang i tyngste klasse

I registreringsstatistikken for lastebiler akkumulert pr. utgangen av oktober ser man at det er den tyngste klassen som sørger for at det fortsatt er vekst i lastebilmarkedet. Alle øvrige vektklasser har tilbakegang.

Publisert Sist oppdatert

Vi har i størst mulig grad «vasket» statistikken for kjøretøy som i vår sammenheng ikke har noe å gjøre der, altså campingbiler og dumpere som rent teknisk blir registrert som lastebiler. Vi kan imidlertid ikke garantere at det ikke kan finnes noen campingbiler i kategorien «andre», spesielt i den letteste klassen.

3,5 - 5,9 tonn

I den såkalte «Sprinter-klassen» er Mercedes Benz klart størst med mer enn halvparten av markedet, men opplever en viss tilbakegang. Tilsvarende kjøretøy fra Volkswagen, Crafter, har godt under halvparten så mange registreringer, men er det eneste som kan vise til økning i dette segmentet som ellers har den største tilbakegangen på statistikken.

6,0 - 9,9 tonn

Iveco har styrket stillingen og har pr. utgangen av oktober tredjeparten av alle registreringer i klassen. DAF-har også en liten fremgang, men ellers har de andre gått tilbake. Klassen er redusert med drøyt 10%.

10,0 - 15,9 tonn

Dette er fortsatt MAN-klassen med mer enn hver tredje registrering, men MAN går likevel tilbake og Mercedes-Benz haler innpå. Renault har hatt en katastrofal nedgang i dette segmentet, og Volvo har ikke klart å fange opp dette med økte registreringer. Iveco er nå hakk i hæl på Volvo.

16,0 - 21,9 tonn

Dette nest største segmentet har ikke hatt så sterk tilbakegang som de lettere klassene. Det er nesten uavgjort mellom Volvo og Scania som begge har styrket markedsandelen litt fra samme tidspunkt i fjor. Det gjelder også Mercedes-Benz. MAN, DAF og Iveco har tapt, men ikke på noen måte så katastrofalt som Renault.

22 tonn og tyngre

Dette er den virkelig tunge lastebilklassen Norge, i dobbelt forstand. De tyngste bilene har så avgjørende betydning i det totale bildet, at det er utviklingen her som avgjør hvordan lastebilmarkedet er. Segmentet alene har en fremgang på vel 11%, og det mer enn oppveier nedgangen i de øvrige klassene.

Men det er ulikt fordelt. Volvo vokser klart mest. En markedsandel på over 43% er imponerende. Scania øker også i antall, men taper i markedsandel, mens også Mercedes-Benz har en brukbar vekst. MAN er neppe særlig fornøyd med å havne på 5,4%. Heller ikke DAF bør være altfor fornøyd. Også her har det gått skikkelig dårlig med Renault.

STILLING LEDIG: