Lokalpolitikerne har bestemt seg for alternativ 1.1 langs elva nordover fra Elstad.
Lokalpolitikerne har bestemt seg for alternativ 1.1 langs elva nordover fra Elstad.

Forsinkelse i E6-planer

Ringebu kommunestyre fattet 17. juni vedtak om at E6-strekningen sør for Våla, i Oppland, skal reguleres i tråd med alternativ 1.1, dvs. langs Lågen. Vedtaket vil medføre forsinkelse i forhold til planlagt fremdrift og vesentlige økt kostnader i planlegging.

Publisert Sist oppdatert

For å tilrettelegge for en mest mulig kontinuerlig utbygging vil Statens vegvesen dele strekningen E6 Elstad-Frya i to. Strekningen Gunstadmoen-Frya (ca. 4 km) bygges ut som del av utbyggingsetappe II sammen med Sjoa-Otta (ca. 12 km). Det legges opp til mulig byggestart 2017/18.

Parsell E6 Elstad-Gunstadmoen vil bli utbyggingsetappe III. Fremdrift for denne strekningen vil avhenge av videre forløp for planprosessen i Ringebu og prioritering i Nasjonal transportplan.

Strekningen fra Elstad til Tollmoen (ca. 2 km sør for Gunstadmoen) vil kreve ny planprosess og Statens vegvesen starter denne prosessen nå. Planleggingen mellom Elstad og Frya vil fortsette som planlagt.